La nova llei del teletreball a les entitats

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
El text estableix que a les persones que teletreballin se’ls respecti el dret a la desconnexió digital . Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El text estableix que a les persones que teletreballin se’ls respecti el dret a la desconnexió digital . Font: Unsplash.
L’entitat haurà de garantir el dret a la retribució, estabilitat laboral, temps de treball, formació i promoció professional. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’entitat haurà de garantir el dret a la retribució, estabilitat laboral, temps de treball, formació i promoció professional. Font: Unsplash.

La nova llei del teletreball a les entitats

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’avantprojecte considerarà treball a distància quan la jornada laboral a casa sigui d’un mínim del 30%.

Durant l’estat d’alarma i el confinament, les entitats es van haver d’adaptar a un nou model de treball a distància per mantenir la seva activitat. Després de demostrar que aquest model té molts avantatges, tant per les persones treballadores com per a les entitats, el Ministeri de Treball, la patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT estan acabant de donar forma a una nova llei que empari aquest sistema a tot l’Estat espanyol.

L’avantprojecte pot ser aprovat al llarg del mes de setembre a través d’un decret i ja es poden conèixer els drets i les obligacions d’aquest model de treball a distància.

Un mínim del 30%

Un dels aspectes més importants definits i que ha costat més negociar és que la jornada laboral a casa ha de ser d’un mínim del 30%. Tot i que al principi es volia marcar el mínim en un 20%, s’ha volgut evitar que només fent un dia a la setmana ja es comptés com a teletreball.

D’aquesta manera, el percentatge equival a un mínim d’un dia i mig de la jornada des de casa i es podrà adaptar en funció del percentatge proporcional equivalent a la durada del contracte. D’altra banda, per exercir el dret al teletreball, s’haurà de portar un mínim de tres mesos a l’entitat.

Voluntarietat d’ambdues parts

Per formalitzar el teletreball s’haurà d’arribar a un acord voluntari entre l’entitat i la persona treballadora. El document que hauran de firmar les dues parts haurà de recollir l’horari i la disponibilitat, així com el temps durant el qual s’allargarà l’acord i des d’on es realitzarà el teletreball.

Pel que fa a l’horari laboral, la persona treballadora tindrà dret a un horari flexible i la decisió de treballar a distància serà revisable per l’entitat i el/la treballador/a.

Dret a la intimitat

Tot i que l’avantprojecte recull el dret a controlar la jornada i adoptar mesures de vigilància per verificar el compliment de les obligacions, l’esborrany també remarca que aquestes mesures hauran de tenir en compte la consideració deguda a la dignitat de la persona treballadora, respectant la durada màxima de la jornada laboral.

L’entitat assumeix els costos

Pel que fa a les despeses a l’habitatge generades per l’activitat del teletreball, el text esmenta que l’entitat se n’haurà de fer càrrec de totes. D’aquesta manera, es tindrà dret al subministrament i manteniment dels equips necessaris per realitzar les tasques laborals.

L’avantprojecte recorda que el treball en cap cas podrà significar un cost per a la persona treballadora de les despeses, directes i indirectes, relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.

Garantia del progrés professional

L’entitat haurà de garantir el dret a la retribució, estabilitat laboral, formació i promoció professional de totes les persones treballadores. D’aquesta manera, no es podrà patir un perjudici de les condicions laborals respecte els i les treballadores que estiguin permanentment a l’oficina.

Una durada de tres anys

L’acord firmat entre ambdues parts ha de concretar el temps de vigència d’aquest model. Si adopta la durada del conveni, l’habitual sol ser de tres anys i un cop finalitzi s’haurà de renovar. No obstant, l’entitat i la persona treballadora podran incorporar amb un mutu acord clàusules per revertir el teletreball abans, tenint en compte la consecució d’objectius i el rendiment.

Desconnexió digital

Una de les preocupacions dels i les treballadores amb el teletreball és la impossibilitat de desconnectar-se de la feina i estar treballant fora del seu horari. Per aquest motiu, l’esborrany aplica el dret a no haver d’estar connectats en tot moment.

El text estableix que a les persones que teletreballin se’ls respecti el dret a la desconnexió digital perquè no hagin d’estar connectades a través del mòbil, del correu electrònic o de qualsevol altre sistema un cop finalitzi la seva jornada laboral.

Afegeix un comentari nou