Les entitats amb més de 100 treballadors/es han de tenir un pla d'igualtat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
L’incompliment d’aquesta norma pot suposar multes de fins a 6.250 euros. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’incompliment d’aquesta norma pot suposar multes de fins a 6.250 euros. Font: Unsplash.

Les entitats amb més de 100 treballadors/es han de tenir un pla d'igualtat

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

A partir d'aquest 7 de març, la normativa obliga a comptar amb aquest document.

El pla d'igualtat és l'eina bàsica per millorar en igualtat de gènere des de les entitats, com també ho és per a les empreses. Les normatives cada vegada són més estrictes en aquest aspecte i és per això que any rere any, l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat s'estén a més i més entitats.

Les associacions, fundacions i cooperatives amb més de 100 persones a la plantilla hauran de comptar amb un pla d’igualtat a partir del 7 de març d'aquest 2021. L’incompliment d’aquesta norma pot suposar multes de fins a 6.250 euros.

L’obligació de tenir un pla d’igualtat s'ha anat ampliant des de l'any passat, quan era obligatori per a les entitats i empreses amb més de 150 persones en plantilla. Durant aquest 2021, l'obligació s'ha estès a les entitats més petites i, de cara al 2022, serà obligatori també per a les que tenen entre 50 i 100 treballadors.

Aquest termini l'estableix el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, publicat el març del 2019.

Quines són les conseqüències de no comptar amb un pla d'igualtat? A banda de les sancions, la Llei de Contractes Públics prohibeix expressament contractar serveis d’associacions, fundacions o cooperatives que no compleixen l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat.

Què ha d'incloure el pla?

Un pla es divideix en tres parts. La primera és la de l'autodiagnosi, en la qual l'entitat ha d'analitzar en quina situació es troba pel que fa a igualtat de gènere dins la seva estructura organitzativa.

Quantes dones treballadores hi ha a l’entitat? I voluntàries? Quin tipus de contracte tenen? I els homes? Com a mínim, s'han d'avaluar aquestes matèries: el procés de selecció i contractació, la classificació professional, formació, promoció, condicions de treball i auditoria salarial, conciliació laboral, infrarepresentació femenina i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

La segona part del pla és la de les mesures correctores. Una de les propostes que es poden plasmar a un pla d'igualtat és, entre d’altres mesures, crear una comissió d’igualtat, incorporar als plans de formació accions formatives específiques en matèria de gènere i fer difusió del pla d’igualtat entre la plantilla. Al pla cal detallar les mesures i incloure el cost que suposen i el període en què s’haurien d’implantar.

Dins del document s’inclou un protocol d’assetjament sexual, amb accions de prevenció i intervenció. A més, s’especifica el circuit d’actuacions que s’ha de seguir davant un presumpte cas d’assetjament sexual i es concreta qui ha de formar part de la delegació de prevenció dins l'associació o fundació.

Finalment, l’últim apartat del pla d’igualtat es destina al calendari i al sistema d’avaluació i seguiment. Es tracta d’un procés imprescindible per confirmar si s’estan complint els objectius del pla.

Per a més informació, consulteu aquest article sobre els 7 passos a seguir per elaborar un pla d'igualtat en una entitat.

Afegeix un comentari nou