Les entitats i la Llei d’aprofitament de l’excedent alimentari

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats i la Llei d’aprofitament de l’excedent alimentari

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) promou que l’excedent alimentari vagi a parar a les ONG.

El Parlament ha iniciat el tràmit de la Llei d’Aprofitament de l’Excedent Alimentari, una llei que es proposa per reduir l’excedent alimentari i donar una utilització a aquests excedents que permeti satisfer les necessitats de col·lectius amb dificultats per alimentar-se.

Aquesta Llei pot ser una oportunitat per millorar la gestió dels recursos alimentaris i dels residus.

La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) defensa que aquest objectiu comenci a la primera fase de la cadena alimentària, l'agricultura, i continuï amb la col·laboració de les persones que intervenen a les diferents fases: distribució, venda i restauració i les famílies.

Entitats com el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental també han manifestat el suport a la proposició de Llei.

A dia d’avui el malbaratament alimentari a Catalunya es produeix principalment a l’agricultura, en el procés de transformació i a les llars.

Amb aquesta proposició de Llei es vol sensibilitzar la ciutadania de manera que es consideri el malbaratament alimentari com una problemàtica social, econòmica, educativa i també ambiental.

Afegeix un comentari nou