Les persones discapacitades no podran votar a les properes eleccions

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les persones discapacitades no podran votar a les properes eleccions

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

L’actual Llei electoral no permet el dret al vot a les persones que han estat incapacitades privant-les de l’acte més potent d’intervenció ciutadana.

Les eleccions estatals previstes pel proper diumenge 20 de desembre, destacaran, a part de per la diversitat política i la fragmentació del vot, per deixar fora d’aquestes a una gran part de la població.

D’acord amb la normativa actual i en concret, tal i com exposa la Llei Orgànica de Règim Electoral, les persones incapacitades judicialment no gaudeixen del dret de sufragi actiu. Així doncs, la llei continua establint que aquesta privació del dret de vot ha d’estar expressament previst en les resolucions judicials que declarin la incapacitat.

No obstant, a la pràctica s’ha vist que tot i que el jutge gaudeix d’un marge de discrecionalitat per a diferenciar a qui atorgar o no aquest dret, aquest habitualment no l'exerceix, i pel contrari aplica de manera gairebé automàtica la privació del dret, sense parar a analitzar la capacitat de la persona en aquest àmbit.

“Més de 80.000 persones no podran votar a les properes eleccions”

Aquesta previsió legal, no només vulnera el dret a la no discriminació per raó de discapacitat, sinó també la Convenció de Drets de las Persones amb Discapacitat de la ONU, ratificada per Espanya el 2008. Aquest text estableix de forma clara i concisa que els Estats hauran de garantir a les persones amb discapacitat els drets polítics i la possibilitat de gaudir d’ells en igualtat de condicions i en concret a protegir el dret a emetre el seu vot en secret en eleccions i referèndums públics sense intimidació.

En aquest sentit, a l’octubre de 2013 la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat sol·licitar al Govern la creació d'una proposta de reforma electoral en el termini de sis mesos. No obstant, dos anys més tard aquesta reforma encara no s’ha dut a terme.

És per tots aquests motius, que són moltes les entitats que s’han mobilitzat per demanar que es garanteixi aquest dret a aquest col·lectiu. Trobem així, entre d'altres, entitats com Plena Inclusió, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), o la Federació Dincat, que han dut a terme actes per defensar la inclusió d’aquest dret, com per exemple el debat organitzat per Dincat el passat 10 de desembre, o el manifest publicat pel CERMI.

Tanmateix, aprofitant els nous comicis, són molts els partits polítics que han inclòs en el seu programa electoral la reforma de la llei electoral a fi de permetre a aquestes persones el dret fonamental al vot.

Afegeix un comentari nou