Mapa Educa Justícia Global: l'eina per visibilitzar experiències educatives transformadores

Suport Tercer Sector - Jurídic
El Mapa Educa Justícia Global serveix per donar valor a les experiències educatives que transformen el món. Font: Mapa Educa Justícia Global
El Mapa Educa Justícia Global serveix per donar valor a les experiències educatives que transformen el món. Font: Mapa Educa Justícia Global.
El mapa sorgeix de trobades entre entitats en el marc d'un projecte europeu. Font: Unsplash.
El mapa sorgeix de trobades entre entitats en el marc d'un projecte europeu. Font: Unsplash.

Mapa Educa Justícia Global: l'eina per visibilitzar experiències educatives transformadores

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Aquest portal, impulsat per diferents entitats, com Lafede.cat, vol presentar projectes que treballen en aquest àmbit per poder inspirar noves experiències de justícia global.

Lafede.cat, juntament amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona, La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres entitats del tercer sector; ha impulsat la creació del Mapa Educa Justícia Global: experiències que transformen el món.

Georgina Casas, tècnica responsable del mapa i de l’àrea d’incidència de Lafede.cat, comenta que es tracta “d’una eina per conèixer, impulsar i inspirar noves experiències” que generen “aprenentatge i consciència crítica”. Alhora, el mapa serveix per donar valor a la feina feta en aquesta qüestió per part de moltes entitats del territori.

Explica Casas que aquest mapa va sorgir en el marc del projecte europeuCanviar l’educació per canviar el món’ on diferents entitats catalanes s’han trobat durant anys per intercanviar experiències educatives transformadores. A partir d’aquestes trobades es van posar sobre la taula un munt de projectes i experiències que ara es volen anar recopilant per presentar al mapa els més recents.

El mapa, però, també permet que les pròpies entitats (“de justícia global, centres educatius, entitats de lleure o ajuntaments, entre d'altres”, segons indica el web) puguin incloure les seves activitats a través del formulari. Per tal de poder incloure les iniciatives han de tenir la “finalitat de promoure una consciència crítica cap a les causes que generen desigualtats o conflictes i promoure el canvi d’actituds”, concreta Casas, qui apunta que això permet englobar activitats molt diverses.

La reflexió, l’explicació, la creació de propostes, la promoció del canvi del món i l’aprenentatge han d’estar presents en aquestes experiències sobre la justícia global. Tot amb l’objectiu de promoure “canvis d’actituds per avançar cap a societats més corresponsables i compromeses amb l’acció transformadora”. Això es tradueix en experiències relacionades amb els drets humans, la interculturalitat i migració, la justícia ambiental, la justícia de gènere, la pau i no-violència i la justícia econòmica i social.

Un dels aspectes que destaca Georgina Casas és la cooperació i cohesió entre entitats de diferent caire: “ens interessa que, per exemple, a un centre que hagi pensat una activitat li pugui permetre interactuar amb els agents del territori”. Aquesta xarxa teixida al territori és el valor d’aquest mapa que serveix com a repositori per fomentar altres experiències que transformin el món cap a la justícia global.

Afegeix un comentari nou