Més entitats obligades a tenir pla d’igualtat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
El nou decret estableix un període transitori perquè les entitats puguin dissenyar i aprovar el seu pla d'igualtat.  Font: Unsplash
El nou decret estableix un període transitori perquè les entitats puguin dissenyar i aprovar el seu pla d'igualtat. Font: Unsplash.

Més entitats obligades a tenir pla d’igualtat

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Un nou decret estableix que les organitzacions amb 50 o més persones treballadores han d’implantar el pla, mentre que abans era obligatori a partir dels 250 treballadors/es.

Fa molts mesos que es comentava la possibilitat que es reduís el volum de personal assalariat a partir del qual era necessari disposar a les entitats d’un pla d’igualtat. L’article 2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, establia l’obligatorietat de tenir pla d’igualtat per aquelles entitats amb més de 250 treballadors i treballadores.

El Real Decret-Llei 6/2019, de mesures urgents per a garantia de la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral modifica aquest article, baixant l’obligatorietat a aquelles entitats amb 50 o més persones treballadores.

Aquesta mesura és d’aplicació immediata, tot i que la pròpia normativa estableix un període transitori per a la implantació d’aquests plans d’igualtat. És important comprendre que aquest període s‘estableix per l’aprovació i implantació del pla, no per la seva confecció. Aquest termini és:

  • Per entitats de més de 150 persones treballadores i fins a 200, un any per l’aprovació.
  • Per entitats de més de 100 i fins a 150, dos anys.
  • Per entitats de 50 a 100 persones, 3 anys.

Pel còmput d’aquestes persones s’haurà de tenir en compte el personal contractat al llarg de l’any natural anterior.

Afegeix un comentari nou