Nou Codi Penal, aprovat al Senat

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nou Codi Penal, aprovat al Senat

Resum: 

El nou text ja va ser aprovat pel Ple del Congrés el passat 29 d’abril. Ara, continuant amb els tràmits legislatius que segueixen les lleis abans de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), ha passat pel tràmit d’aprovació davant el Senat. Destacar que el nou text del codi penal entrarà en vigor passats sis mesos de la seva publicació al BOE.

El nou text legal és fruit de les noves necessitats detectades, així com del compliment amb diferents compromisos internacionals que no es poden allargar més com és el tràfic de persones, òrgans o la corrupció econòmica. En la nova redacció també s’incideix en delictes ja tipificats com ara els sexuals -on es reforça la protecció de la víctima, sobretot en el cas de menors i persones especialment vulnerables- així com el delicte de terrorisme on es sanciona tant el finançament com la col•laboració.
Els aspectes més importants de la reforma són:

  • La unanimitat de criteris d’interpretació jurisprudencial en temàtiques com la prescripció o el còmput de la presó preventiva quan s’està complint a la vegada per un altre fet pena privativa de llibertat.
  • Millora en la lluita contra els delictes econòmics i la corrupció, amb especial atenció al frau contra hisenda pública, delictes urbanístics, tràfic d’influències, entre d’altres. Dins d’aquestes tipologies delictives cal destacar la regulació, per primera vegada, de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Mesures per tal d’aconseguir una resposta individualitzada a les diferents conductes delictives.

Llegir més

Afegeix un comentari nou