Nova convocatòria del programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
El Programa es basa en la Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El Programa es basa en la Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social. Font: Unsplash.

Nova convocatòria del programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La convocatòria seleccionarà cinc organitzacions del Tercer Sector Social per enfortir el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones a través de la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social.

El Programa es basa en la Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social a partir de l’experiència de les 9 entitats que han participat. L’acompanyament és especialitzat i totalment individualitzat, a partir de l’anàlisi dels processos participatius de l’organització.

Per la realització del programa, La Confederació compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i l’autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El programa

El programa tindrà una durada de 8 mesos que contempla 4 blocs principals. Primer de tot, es farà un diagnosi inicial, identificant el punt de partida i els principals reptes a abordar a cada organització. Seguidament, es crearà un equip de treball interdisciplinari i representatiu de l’organització, encarregat de liderar el projecte.

A continuació, es donarà pas a tallers participatius, realitzant 3 activitats de cocreació d’iniciatives per impulsar models de governança democràtica a l’organització i, per últim, es treballarà un pla d’acció, definint el full de ruta individual per a cada organització que permeti avançar cap a models de governança democràtica.

El programa va dirigit a qualsevol entitat del Tercer Sector Social amb activitat econòmica i un mínim de 20 persones contractades, que prestin serveis d’atenció a les persones. Es consideren entitats del Tercer Sector Social les associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense finalitat de lucre.

La participació en el programa és voluntària i està oberta a qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya que compleixi amb els requisits establerts. Les 5 organitzacions seleccionades accepten un compromís ferm per participar en totes les accions del programa, compromís i participació de l’òrgan de govern de l’organització i la creació d’un grup motor de persones encarregades de liderar el procés a l’organització.

També s’haurà de crear una comissió de treball formada per persones de les diferents àrees de l’organització i que participarà en les diferents accions del programa a més d’una voluntat d’implementar accions incloses en els plans de millora realitzats en el marc del programa.

Els beneficis del programa

Les cinc organitzacions seleccionades rebran un acompanyament expert per analitzar els processos participatius en la seva organització, així com la oportunitat d’aplicar metodologies col·laboratives per fer front als reptes de l’organització.

També s’oferirà un pla de millora per avançar cap a sistemes de governança més democràtics, amb accions concretes i calendaritzades i es fomentarà una cultura col·laborativa en el funcionament de l’organització.

Les organitzacions seleccionades participaran en una acció innovadora, implicant un gran nombre de persones de l’organització i col·laboraran activament en la posada en valor de la governança democràtica com a tret diferenciador de les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya.

Afegeix un comentari nou