Noves taxes dels serveis per a les entitats del Tercer Sector

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
Entre les mesures es rebaixa la quota de les taxes d’emissió de certificats d'associacions i federacions. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Entre les mesures es rebaixa la quota de les taxes d’emissió de certificats d'associacions i federacions. Font: Unsplash.
Una altra mesura a tenir en compte és que les fundacions veuran una rebaixa de la quota de les taxes de modificació d’estatuts. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Una altra mesura a tenir en compte és que les fundacions veuran una rebaixa de la quota de les taxes de modificació d’estatuts. Font: Unsplash.

Noves taxes dels serveis per a les entitats del Tercer Sector

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’eliminació de les taxes d’inscripció dels òrgans de govern de les associacions i federacions és una de les noves mesures aprovades el 30 d'abril.

El passat dijous 30 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquesta mesura modifica les quotes de les taxes dels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a les entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

La llei prevista en el 3r Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat-Horitzó 2021 ha estat impulsada per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat. L’objectiu és respondre a la reivindicació històrica del sector prevista en el 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya del 2016.

Noves mesures

Una de les mesures més importants és l’eliminació de les taxes d’inscripció dels òrgans de govern de les associacions i federacions. Aquest fet permetrà augmentar l’optimització dels recursos de les entitats i aconseguir que la informació registrada sobre la composició dels òrgans de govern sigui la més ajustada a la realitat de les associacions.

Una altra mesura a tenir en compte és que les fundacions veuran una rebaixa de la quota de les taxes de modificació d’estatuts, de modificació del patronat, de revisió de comptes anuals, d’emissió de certificats i de declaració responsable. Així mateix, la taxa d’extinció es substituirà per la taxa de fusió i escissió mentre que la resta de taxes mantenen els imports del 2019.

Respecte les associacions i federacions, es rebaixa la quota de les taxes d’emissió de certificats, de revisió de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública i de transformació en fundació. La resta de taxes es mantenen amb els imports del 2019.

Es poden consultar totes les taxes actualitzades a través de l’article 44: Modificació de les taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Afegeix un comentari nou