La Generalitat de Catalunya publica la Guia de Transparència

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Generalitat de Catalunya publica la Guia de Transparència

Autor/a: 
Montse Agudo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La Comissionada per a la Transparència i Accés a la Informació Pública ha publicat una Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts públics.

A Xarxanet hem tractat abastament la llei de Transparència que va entrar en vigor el passat dia 1 de juliol, tant pel que fa a la diferenciació d’entitats que estableix la llei com a les obligacions que se’n deriven respecte a la transparència.

Aquest mes de novembre, la Comissionada per a la Transparència i Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya ha publicat una Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics, a fi de donar pautes i aportar criteris amb relació al règim de transparència, la publicitat activa, informació a facilitar, etc.

La Guia s’adreça a les associacions i fundacions de règim general que exerceixen majoritàriament llurs activitats a Catalunya i que perceben fons públics, així com a les associacions d’utilitat pública subjectes a la legislació de la Generalitat, excloent expressament a les fundacions de sector públic de les administracions de Catalunya, així com a les fundacions participades per les universitats de Catalunya.

Respecte a les principals qüestions que aborda la Guia, són les següents:

  • Estableix els criteris de subjecció al règim de transparència, fent especial incidència en el fet que aquest es manté durant la vigència de la subvenció o l’ajut.
  • Determina la documentació que s’ha de publicar, tant a nivell institucional i organitzativa, com de gestió econòmica, pressupostaria i patrimonial.
  • Estableix el que s’ha d’indicar respecte als ajuts i subvencions rebuts.
  • Explica com s’ha de fer pública la informació i determina la responsabilitat de les entitats respecte a la informació publicada.

La Guia també fa referència als mecanismes que estableix la Generalitat de Catalunya per fer possible la publicació d’enllaços al Portal de Transparència de Catalunya, amb la intenció que el Portal esdevingui una plataforma amb un sistema integral d’informació i coneixement.

Finalment, la Guia inclou els serveis de Xarxanet per a les entitats sense afany de lucre. Per una banda, destaca els continguts de suport que poden utilitzar les entitats per obtenir informació relativa a les seves obligacions envers la Llei de Transparència, podent els diferents continguts publicats al respecte i fent especial esment a l’espai especial de transparència.

Per altra banda, també destaca el servei d’assessorament gratuït per a les entitats, mitjançant el qual poden fer totes les consultes que necessitin a fi de complir amb la normativa vigent.

Afegeix un comentari nou