Reinserció Social

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Reinserció Social

Resum: 

Al llarg d’aquest darrer any s’han creat 330 places per a l’execució de mesures penals alternatives des de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social (CIRSO).

La CIRSO és un òrgan de coordinació dels sectors públics implicats en l'àmbit de la rehabilitació i de la reinserció social de les persones menors, joves i adultes, sotmeses a mesures d'execució penal, adscrit al Departament de Justícia i creat pel Decret 98/2005, de 30 de maig.
De l’acord plenari d’aquest any, els membres de La CIRSO han destacat la tasca tant dels diferents departaments de la Generalitat, com dels organismes i entitats sense ànim de lucre, sobretot les del món local. La CIRSO va establir contacte amb prop de 30 entitats del Tercer Sector Social.
Els projectes de futur són incrementar la col•laboració tant amb administracions com entitats, així com facilitar els tràmits administratius en les relacions interinstitucionals per afavorir la consecució dels projectes de reinserció social i d’avaluació de la funció social de les penes en general.

Llegir més

Afegeix un comentari nou