S’aprova la Llei de foment de l’associacionisme

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
La Llei de foment de l’associacionisme té l’objectiu d’enfortir i facilitar el creixement del teixit associatiu català. Font: Canva.
La Llei de foment de l’associacionisme té l’objectiu d’enfortir i facilitar el creixement del teixit associatiu català. Font: Canva.
El text reconeix la tasca i el valor públic de les entitats, especialment, de les associacions. Font: Canva.
El text reconeix la tasca i el valor públic de les entitats, especialment, de les associacions. Font: Canva.

S’aprova la Llei de foment de l’associacionisme

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El text s’ha aprovat amb un ampli consens i per primera vegada es regula amb una llei qüestions primordials per fer créixer i enfortir el teixit associatiu català.

S'ha aprovat la Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l'associacionisme, que respon a les conclusions sorgides al tercer Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat. L’objectiu és enfortir i facilitar el creixement del teixit associatiu català.

Tal com recull el text, es tracta que “aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tots els ciutadans”.

El reconeixement de la tasca de les entitats, especialment de les associacions, com un valor públic és un factor destacat que es vol potenciar amb aquesta llei, facilitant la participació en la presa de decisions. En aquest senti, les administracions públiques tenen un paper rellevant amb l’aplicació de plans d’acció i instruments per al foment, promoció i suport de l’associacionisme. L’article 7 de la llei, a més, reconeix que “les associacions poden impulsar polítiques per mitjà dels mecanismes de participació establerts per llei, i també poden impulsar la creació i modificació de normes per mitjà dels mecanismes de participació en la redacció normativa”.

D’altra banda, històricament les entitats sense ànim de lucre han manifestat les dificultats per relacionar-se amb les administracions. En aquest sentit, la càrrega burocràtica sovint ha estat un maldecap per a equips amb recursos molt limitats. Per aquesta raó, el text dissenya projectes de suport, mecanismes de simplificació administrativa i “un projecte d’interconnexió dels registres i censos d’entitats sense ànim de lucre”. En definitiva, les administracions que tinguin plans de subvencions hauran d’assessorar i donar el suport tècnic que les entitats necessitin per fer els tràmits. De fet, també s’insta les administracions a convocar “regularment programes d’ajuts i subvencions per a oferir suport econòmic a les associacions que tenen finalitats d’enfortiment comunitari”.

A més, s’estableixen les bases de les iniciatives legislatives pel que fa a la fiscalitat i el mecenatge. De fet, hi ha el compromís que el govern hagi de crear una qualificació d’entitat d’interès social i general -complementària a la Declaració d’Utilitat Pública (DUP)-, el que suposaria canvis pel que fa a beneficis fiscals, per exemple, en les deduccions per aportacions econòmiques de persones físiques o jurídiques.

Afegeix un comentari nou