Un 10% de mesures cautelars són de protecció dels infants

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Un 10% de mesures cautelars són de protecció dels infants

Autor/a: 
Francisca Cardona
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

En cas de maltractament, els infants han de tenir una protecció que no sempre es sol·licita per part de la mare per desconeixement o manca d’assessorament.

A partir de les dades publicades el primer trimestre de 2016 pel Consell General del Poder Judicial (C.G.P.J.), a través de l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere, podem veure l’evolució de les mesures que acostumen a aplicar-se en casos de violència de gènere.

Durant l’any 2015 es varen dictar 15.037 mesures cautelars civils mentre es resolia el procés penal.

L’evolució dels darrers deu anys mostra una disminució del casos en què es decideix demanar aquests tipus de mesures en cas de maltractaments. Tot i això, els jutjats durant 2015 han decidit aplicar més mesures de protecció als menors, bàsicament suspensions del règim de visites (728), de la pàtria potestat (84) i de la guàrdia i custòdia (1223).

Aquestes mesures, que han d’aplicar-se per defensar els drets dels infants, comencen per l’establiment d’una pensió d’aliments que pot fer-se efectiva en diners o cedint l’ús de l’habitatge habitual a la mare i als infants que queden en la seva companyia.

Aquesta opció no sempre és aplicable en cas de violència de gènere en la mesura en què pot no ser raonable que els infants i la mare estiguin localitzats en un lloc conegut pel maltractador.

Una altra mesura habitual és la suspensió de la guarda i custòdia dels infants quan les circumstàncies ho facin necessari. No és tan habitual, però també pot decidir-se per resolució judicial la privació de la pàtria potestat, que pot suposar l’emancipació dels infants si no hi ha un altre progenitor que conservi la pàtria potestat.

Altres mesures que poden aplicar-se en aquests casos són, per exemple, la suspensió del règim de visites que correspondria al maltractador sempre tenint en compte l’interès superior dels infants.

També són relativament habituals les ordres d’allunyament. Així mateix, poden adoptar-se altres mesures, com l’acolliment en cas de desemparament dels menors.

Segons la presidenta de l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere, Angeles Carmona, que s’adoptin aquest tipus de mesures significa una major conscienciació envers la violència de gènere i el foment de l’educació en valors d’igualtat i llibertat.

Afegeix un comentari nou