Un pas endavant per regular els preus del lloguer

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
La nova llei pretén cobrir al 70% de les persones llogateres de Catalunya i al cap d’un any, els òrgans competents per cada municipi hauran d’aprovar la continuïtat de la regulació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La nova llei pretén cobrir al 70% de les persones llogateres de Catalunya i al cap d’un any, els òrgans competents per cada municipi hauran d’aprovar la continuïtat de la regulació. Font: Unsplash.
L’objectiu de la proposta és impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats amb més problemes amb el lloguer. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’objectiu de la proposta és impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats amb més problemes amb el lloguer. Font: Unsplash.

Un pas endavant per regular els preus del lloguer

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha elaborat una proposició de llei per limitar les quanties, congelar les rendes dels nous contractes i rebaixar el preu mitjà de les renovacions.

El 15 de juliol, el Sindicat de Llogateres i Llogaters va presentar una proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer als grups del Parlament de Catalunya. Gràcies a la proposta de llei els preus del lloguer a Catalunya es podran regular en base al Codi Civil, que actualment ja regula els arrendaments rústics i permet regular els urbans.

Silvia Abadia, coportaveu del sindicat explica que “és un gran pas per a la defensa de l’habitatge i del moviment llogater, tant per Catalunya com fins i tot per a l’Estat espanyol”.

El text es registrarà al Parlament en format de proposició de llei de lectura única, el que vol dir que pot entrar en vigor abans d’acabar l’estiu en 60 municipis que representen més de 20.000 habitants.

La nova llei pretén cobrir al 70% de les persones llogateres de Catalunya i al cap d’un any, els òrgans competents per cada municipi hauran d’aprovar la continuïtat de la regulació.

L’objectiu de la proposta és impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats amb més problemes amb el lloguer, davant d’una crisi social i d’emergència habitacional en la qual els preus de lloguer han augmentat 30 vegades més que els sous en els darrers 10 anys.

“Els preus del lloguer han de baixar un 40% i tornar al punt de l’any 2014. En els darrers cinc anys han augmentat els lloguers mentre que els sous han quedat igual, han ofegat les economies domèstiques i provocat una crisi en relació a l’accés a l’habitatge”, alerta Abadia.

Aquest fet provoca que les famílies catalanes destinin més del 50% dels seus ingressos al lloguer. “Cada vegada hi ha més desnonaments per l’impagament del lloguer que per l’impagament de la hipoteca, el que ens demostra la crisi habitacional a la qual ens enfrontem”, remarca Abadia.

Com serà la proposta de llei?

Per començar, tots els nous contractes de lloguer es regiran per aquesta regulació i els seus efectes seguiran en vigor encara que hi hagi un canvi de persona arrendatària. Com a norma general, els nous contractes per habitatges que ja estaven llogats no podran superar el preu acordat en el contracte anterior.

“Els nous contractes hauran de mantenir el preu del contracte previ i per això a les immobiliàries haurà d’aparèixer el preu del contracte anterior, excepte els contractes que actualment tinguin un preu per sobre. En aquests casos els preus hauran de baixar”, explica Abadia.

Si l’habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana de la seva zona, el nou contracte haurà de tenir com a valor màxim el que estableix l’índex de preus de la Generalitat. D’aquesta manera s’atura l’escalada de preus i es produiran baixades moderades a la meitat dels habitatges llogats que estan per sobre del preu mitjà. Respecte els habitatges que es posen a lloguer per primera vegada, aquests hauran d’ajustar-se al preu mitjà que marqui l’índex.

La proposta contempla algunes excepcions per casos de gran rehabilitació, obres de millora, relació de parentiu entre propietari/a i llogater/a i altres règims de rendes. A més, quedaran exempts de la regulació els habitatges d’obra nova, que no es veuran afectats per la regulació durant els primers tres anys.

Per assegurar-se del seu compliment, la regulació es dotarà d’un règim sancionador i es reconeixerà a les organitzacions de llogateres i llogaters com a part en la mediació de conflictes entre arrendadors/es i arrendataris/es.

Una lluita que no s’atura

Aquest nou pas endavant ha estat gràcies a una lluita que les persones llogateres van començar fa tres anys, el 13 de maig de 2017. També ha estat possible gràcies a les més de 2.000 famílies que han plantat cara als lloguers abusius i als blocs que s’han organitzat i han aconseguit negociar amb grans fons voltors com Blackstone, Azora i Ceberus.

Aquesta nova proposta de llei és una regulació de mínims, però significa un primer pas per a la recuperació de drets i garanties de les persones que lloguen i han estat vulnerades per l’especulació i la gentrificació dels darrers anys.

Afegeix un comentari nou