7 eines per treballar la igualtat a les entitats

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
La necessitat de desenvolupar plans d’igualtat o mesures que afavoreixin el tracte igualitari entre dones i homes a les entitats és cada cop més urgent. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La necessitat de desenvolupar plans d’igualtat o mesures que afavoreixin el tracte igualitari entre dones i homes a les entitats és cada cop més urgent. Font: Unsplash.
Disposar d’un bon manual de llenguatge inclusiu o no sexista és essencial dins el paquet de mesures que integren un pla d’igualtat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Disposar d’un bon manual de llenguatge inclusiu o no sexista és essencial dins el paquet de mesures que integren un pla d’igualtat. Font: Unsplash.

7 eines per treballar la igualtat a les entitats

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

El recurs resumeix quins documents faciliten la feina a l'hora d'elaborar un pla d'igualtat.

Hi ha moltes entitats interessades en treballar temes d’igualtat, però a vegades necessiten referències per saber per on i com començar. La necessitat de desenvolupar plans d’igualtat o mesures que afavoreixin el tracte igualitari entre dones i homes a les entitats és cada cop més urgent. El problema és que moltes entitats es troben amb la incertesa de com començar, i així s’inicia una recerca de referents o eines que ajudin a desenvolupar les seves accions.

1. Guia de gestió el canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya

Qualsevol implantació d’un pla o de mesures que afavoreixin la igualtat de gènere requereix d’un anàlisi de la situació prèvia. Evidentment, s'haurà de treballar en una diagnosi de la pròpia entitat, però és important conèixer com es troben la resta d’entitats del sector. Per això, és indispensable fer una ullada a la Guia de gestió el canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya i també a l’informe de l’ocupació en el Tercer Sector Social català des de la perspectiva de gènere, documents elaborats per La Confederació i DDiPAS (Dones Directives i Professionals de l’Acció Social).

Aquestes són dos guies essencials per treballar l’equitat de gènere a les entitats, ja que permeten una visió global i transversal del sector, que ens ajuda de manera decisiva a valorar la situació real de la nostra entitat.

2. Aproximació a la situació de dones i homes al Tercer Sector

Aquest document, de títol en castellà, és un estudi molt similar als plantejats anteriorment, però d’àmbit estatal. La seva gran vàlua, a més, es troba en la comparació que realitza entre les entitats sense ànim de lucre i les empreses del sector privat, donant encara més informació que faciliti la nostra pròpia diagnosi. La seva redacció la va realitzar la Federación de Mujeres Progresistas i va ser editat per la Plataforma d'ONG d'Acció Social.

3. Les 6 “i” de la igualtat

Tot i que és un manual elaborat al 2009 pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, encara segueix vigent com a guia per conèixer quines respostes s'han de donar amb el pla d’igualtat. Aquest llibre, amb complement audiovisual anomenat les 6 “i” de la igualtat, analitza sis conceptes claus per desenvolupar mesures en perspectiva de gènere.

Les 6 “i” de la igualtat són la iniciativa (es vol o no fer-ho), la investigació (anàlisi de la situació), la identificació (què es vol fer), la implantació (el moment de fer-ho), els indicadors (seguiment) i la innovació (com es millora el que ja s'ha fet).

4. Guia per l'elaboració d’un Pla d’Igualtat en ONG d’Acció Social

Un altre document elaborat per la Federación de Mujeres Progresistas i editat per la Plataforma d'ONG d'Acció Social. En aquest cas i de manera pràctica, s’analitza com fer un pla d’igualtat en una entitat sense ànim de lucre. Així s’analitza des de la forma en que s’ha d’aplicar en les mateixes la Llei Orgànica 3/2007, fins a les diferències de les entitats respecte a les empreses privades o el per què realitzar un pla d’igualtat.

En el seu contingut més pràctic s’estableixen els passos per desenvolupar un pla d’igualtat i es donen consells per la diagnosi, l’establiment de mesures o el seu seguiment. Fins i tot, inclou un apartat sobre polítiques públiques que, al tractar-se d’un manual de 010, sí que ha quedat lleugerament desfasat.

5. Indicadors d’Igualtat a les empreses

Aquesta és una eina concebuda per la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el treball. El seu objectiu és ajudar a les organitzacions que desenvolupin plans d’igualtat en la seva diagnosi, establint una sèrie d’indicadors que recomanen analitzar, així com la forma en que ho hem de fer.

Aquest fet permetrà que les entitats tinguin molt més fàcil la recollida de dades de la seva situació i l’anàlisi de les mateixes, seguint un criteri establert per experts en la matèria.

6. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Al 2015, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, amb el suport de CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC elaborava un document que segueix sent a dia d’avui una eina essencial a l’hora d’establir mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual. Tot i estar enfocat a l’àmbit empresarial, com a guia és perfectament aprofitable per a les entitats, i en les seves 80 pàgines estableix de manera exhaustiva com desenvolupar aquest tipus de protocol, incloent fins i tot models de documentació com a annex.

7. Guia per a l’ús no sexista del llenguatge

Com a element bàsic de la comunicació, el llenguatge és també una eina essencial per la transmissió de missatges. El llenguatge definirà no només la imatge de l'entitat sinó també bona part del contingut de la informació que es transmet.

Per aquest motiu, disposar d’un bon manual de llenguatge inclusiu o no sexista és essencial dins el paquet de mesures que integren un pla d’igualtat. Hi ha molts manuals que poden servir com a guia, però per la seva experiència i la seva qualitat, el manual de la Universitat Autònoma de Barcelona és una referència, on s’analitza com millorar la comunicació amb diverses eines i des de diverses perspectives.