Com afecta l’actualització de la llei de salut sexual i reproductiva a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La menstruació incapacitant secundària és una incapacitat temporal derivada d'una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada. Font: Canva.
La Llei Orgànica 1/2023 comporta novetats significatives en la incapacitat temporal. Font: Canva.
La Llei orgànica 1/2023 comporta novetats significatives en la incapacitat temporal. Font: Canva.
La Llei orgànica 1/2023 comporta novetats significatives en la incapacitat temporal. Font: Canva.

Com afecta l’actualització de la llei de salut sexual i reproductiva a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les modificacions de la llei entraran en vigor el dia 1 de juny de 2023.

La Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, és la nova normativa que modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta llei coneguda com la ‘llei de l’avortament’ té la finalitat de garantir els drets fonamentals relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

La nova normativa, que entrarà en vigor el dia 1 de juny de 2023 regula aspectes d’àmbit laboral que les entitats han de tenir present.

Quines són les noves situacions d’incapacitat temporal?

En primer lloc, es reconeix com una situació especial d'incapacitat temporal per contingències comunes la baixa laboral causada per una menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies prèviament diagnosticades. Amb aquesta modificació es pretenen regular situacions patològiques amb la finalitat d'eliminar qualsevol mena de prejudici negatiu en l'àmbit laboral.

Igualment, queda reconeguda com una altra situació especial d'incapacitat temporal per contingències comunes la interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no, sempre que es rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i hi hagi impediment per dur a terme la feina.

Finalment, l’última situació especial d’incapacitat temporal per contingències comunes és per gestació, des del primer dia de la setmana trenta-nou.

Com s’apliquen les situacions especials d’incapacitat temporal?

Les circumstàncies que s’han explicat abans són situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes. Només es tractarà d’una d'incapacitat temporal per contingències professionals en cas que la interrupció de l’embaràs sigui ocasionada per un accident laboral o malaltia professional.

Pel que fa a les baixes mèdiques per menstruació incapacitant secundària, cada procés es considerarà com un de nou, sense computar els períodes màxims de durada de la situació d’incapacitat temporal. Cal recalcar que no s’exigiran períodes mínims de cotització en aquest cas.

Tot i això, en la situació especial de gestació de persones treballadores, des del primer dia de la setmana trenta-nou. Sí que s’exigirà que la persona interessada acrediti els períodes mínims de cotització, segons l’article 178.1 de la Llei General de la Seguretat Social, en funció de l’edat en el moment d’inici del descans.

Cotització de la Seguretat Social

En referència a la cotització, serà la Seguretat Social l’encarregada d’assumir el subsidi des del primer dia de la baixa per la menstruació incapacitant secundària. Quan es tracta de la resta de les malalties comunes es fa a parir del tercer dia.

Així mateix, en les situacions especials per la interrupció de l'embaràs i d’incapacitat temporal per gestació, la Seguretat Social es farà càrrec de la prestació des de l'endemà a la baixa laboral. L’entitat haurà de fer-se càrrec del salari íntegre del dia de la baixa.

En cas de necessitar resoldre dubtes sobre aquesta modificació o altres qüestions referents a la gestió d'organitzacions no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.