Comprovació d’antecedents sexuals: què es pot fer?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Cal comprovar que les persones que tinguin contacte directe amb infants no tinguin antecedents per delictes sexuals o tràfic d’ésser humans.  Font: Canva.
Cal comprovar que les persones que tinguin contacte directe amb infants no tinguin antecedents per delictes sexuals o tràfic d’ésser humans. Font: Canva.
Una de les grans ventalles de la nova norma és que les dades d’antecedents estan centralitzades.   Font: Canva.
Una de les grans ventalles de la nova norma és que les dades d’antecedents estan centralitzades. Font: Canva.

Comprovació d’antecedents sexuals: què es pot fer?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La nova normativa pretén millorar la protecció de les menors d’edat, facilitant la comprovació d’antecedents per delictes sexuals i tràfic d’éssers humans.

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 407/2024, de 23 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, les organitzacions que tractin habitualment amb infants podran verificar els antecedents sexuals i de tràfic d’éssers humans de la seva plantilla.

Principals modificacions

La normativa estableix les següents modificacions:

  • L’article 9 estableix que les entitats, empreses i institucions que treballin habitualment amb menors podran accedir al Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tràfic d’Éssers Humans per comprovar que no hi ha antecedents sexuals, mitjançant la sol·licitud de certificació negativa. Igualment, serà necessari que la persona afectada faciliti el seu consentiment explícit.
  • La normativa especifica a l’article únic que el registre inclourà la informació de delictes per tràfic d’éssers humans independentment, de l’edat de les víctimes.
  • Es modifica l’article 9 perquè les persones de la Unió Europea ja no hagin de presentar un certificat negatiu de condemnes per delictes sexuals o tràfic d’éssers humans del seu país, ja que serà el registre el qual recaptarà la informació pertinent.
  • Segons l’article 8.3, els i les joves d’entre setze i divuit anys podran certificar-se davant del registre quan no tinguin els antecedents especificats. En cas que siguin menors de setze anys o necessitin suport en les seves capacitats jurídiques, la sol·licitud s’haurà de fer mitjançant una representant legal o defensora jurídica.
  • Es modifica l’article 10 per equiparar el règim de cancel·lació de les sentències dictades per jutjats o tribunals estrangers que estiguin al Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tràfic d’Éssers Humans. Només en els casos que l’Estat hagués ordenat anteriorment l’eliminació o esborrament del delicte.
  • Finalment, a l’apartat únic, la normativa estableix que les dades de delictes sexuals i/o per tràfic d’éssers humans que figurin al Registre Central de Penats i al Registre Central de Sentències de Responsabilitat Penal dels Menors amb anterioritat a la norma, es remetran automàticament al Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tràfic d’Éssers Humans.

Qui necessita el certificat negatiu?

El certificat negatiu de delictes sexuals o per tràfic d’éssers humans el necessiten totes les persones que realitzin habitualment activitats amb menors d’edat, siguin o no retribuïdes. Així doncs, la norma especifica que cap entitat, empresa o administració podrà contractar o mantenir en plantilla a qualsevol persona que tingui antecedents per delictes sexuals o per tràfic d’éssers humans.

La persona treballadora pot autoritzar una representant de l’organització perquè tramiti el certificat negatiu. Si el certificat s’ha de donar a l’Administració pública, no cal que es presenti una autorització a una representat, es pot autoritzar directament perquè s’obtingui la informació.

Com es pot aconseguir?

El certificat negatiu es pot tramitar tant en línia com presencialment. Si es vol fer virtualment cal tenir un certificat digital: Cl@ve, DNI-i o el certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

En canvi, si es vol fer presencial cal demanar cita a una de les següents oficines:

Cal presentar la següent documentació:

  • Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, permís de conduir espanyol o document d'identificació comunitari o equivalent. Normalment, el certificat s’aconsegueix directament o no més tard de deu dies hàbils.