FLICKR i els drets d'autor

Autor/a: 
Suport Associatiu - Alicia Royuela
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

FLICKR i els drets d'autor

Resum: 

Moltes vegades quan pengem continguts a la nostra pàgina web, per exemple fotografies que hem descarregat d’altres webs, ens plantegem si el que fem és correcte o si estem vulnerant algun dret de l’autor.

Des del servei jurídic us proposem una eina que us pot ajudar a trobar fotografies i, a més, conèixer quina posició adopta el seu autor respecte dels drets que la legislació li atorga. El seu nom és Flickr.

Què és Flickr?

És una web que permet emmagatzemar, ordenar, buscar i compartir fotografies i vídeos online. Els usuaris que pengen materials poden determinar que aquests estiguin en una zona pública i per tant visible a altres visitants, o bé restringir la seva visualització.

Des de l’any 2005, Flickr pertany a Yahoo i depèn de quines aplicacions utilitzem no cal estar registrat.

Però quines utilitatsFlickr? Per què ens pot servir?

  • Per penjar fotos des de l’escriptori, enviar per correu electrònic.
  • Editar les fotografies, retocant els ulls vermells, retallant les formes....
  • Organitzar les fotografies mitjançant etiquetes (tags).
  • Compartir les fotografies i vídeos.
  • Contactar amb amics.

Hi ha una versió gratuïta i una altra de pagament, però la seva popularitat es deguda sobre tot a:

  • la possibilitat d’etiquetar les fotografies, és a dir, definir amb un concepte concret la temàtica de la imatge que després ens permet buscar-la,
  • explorar i comentar imatges d’altres usuaris,
  • per la seva facilitat d’ús i comprensió de les normes de la comunitat.

Flickr va començar en anglès però actualment està disponible en més llengües com ara el castellà (de moment, no està disponible en català).

Perquè us feu una idea de la dimensió, el mes de novembre de 2008, Flickr tenia més de tres mil milions d’imatges.

Què hem de saber a nivell legal?

És evident que Internet ha suposat canvis en les nostres vides. Una de les àrees que ha patit una major influència ha estat el camp dels drets d’autor o la denominada propietat intel·lectual. Pensem, per exemple, en les descàrregues musicals.

Anem cap a una època d’aliances i reformes legislatives a nivell mundial que afectarà la propietat intel·lectual i la xarxa. Tenim indicis de cap on poden anar però desconeixem la seva dimensió total i quines conseqüències se'n poden derivar.

A dia d’avui les fotografies i vídeos es troben protegits juntament amb els llibres, la música, el software… La protecció legal de l’autor té:

  • una dimensió econòmica que no és il·limitada, és a dir, finalitza passat el termini legal. A partir d’aquest moment l’obra esdevé pública.
  • una dimensió moral o personal, com el reconeixement de l’autoria.

El que cal que tinguem en compte a l’hora de descarregar les fotografies del Flickr són una sèrie de signes o logos que a continuació us explicarem i que defineixen la posició de l’autor vers la seva obra.

Imatge Copyright Copyright. Equival a dir que tots els drets estan reservats per l’autor i per tant, no podem utilitzar la imatge sense el seu consentiment.

Aquesta llicència comprèn diversos permisos que són concedits per la voluntat de l’autor. No obstant, primer de tot definirem què entén la nostra legislació per obra derivada per tal d’entendre millor l’abast de la concessió dels drets. Tenen la consideració d’obres derivades les següents:

- Les traduccions i adaptacions.

- Les revisions, actualitzacions i anotacions.

- Els compendis, resums i extractes.

- Els arregles musicals.

- Qualsevol transformació d’una obra literària, artística o científica.


imatge creative commons
Així, dintre de l’àrea de les creative commons podem diferenciar els següents signes:

Atribució: significa que l’autor permet a altres persones copiar, distribuir, mostrar i reproduir l’obra (i les obres derivades que estiguin basades en ella) sempre i quan es reconegui la seva autoria.

No comercial: implica que l’autor permet a altres persones copiar, distribuir, mostrar i reproduir l’obra (i les obres derivades que estiguin basades en ella), únicament amb finalitats no comercials.

Obres no derivades: l’autor permet a altres persones copiar, distribuir, mostrar i reproduir únicament còpies exactes de l’obra i no obres derivades que estiguin basades en ella.

Compartir sota la mateixa llicència: l’autor permet a altres distribuir obres derivades únicament amb una llicència idèntica a la que ell va establir a la seva l’obra original.

Com buscar fotografies a Flickr?

Si no estem registrats a Yahoo podem buscar les fotografies de la següent manera:

Primer pas:

Escriure a la barra d’adreces: www.flickr.com

Per entrar podem clickar on diu BUSCAR i ens apareixerà la següent pàgina que permet fer una recerca avançada.

Segon pas:

Dins la recerca avançada podem senyalar que només desitgem veure fotografies amb el logo creative commons.

Una vegada tenim seleccionada la fotografia que ens interessa convé comprovar quins drets ens cedeix el seu autor.

Podem veure el logo que identifica la cessió de drets sota la fotografia o al costat. Abans de seleccionar una fotografia pel nostre ús particular hem d’estar segurs de la situació jurídica de la fotografia. Si podem descarregar-la només hem de clickar a la lupa que apareix sobre la foto i seleccionar quina mida ens interessa: gran, petita o mitjana.

Altres possibilitats

Flickr té, a més, una opció que permet utilitzar lliurement fotografies. Es troba en l’apartat denominat The Commons.

Els supòsits que poden originar que una fotografia no tingui restriccions poden ser que el dret d’ autor està dintre del domini públic perquè ha caducat o la institució propietària dels drets no està interessada en exercir el control.