Quines són les bonificacions de la Seguretat Social per la conversió dels contractes temporals en indefinits?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les bonificacions de la Seguretat Social poden ser durant tres anys o fins que acabi el contracte, depenent de la situació. Font: Canva.
Les bonificacions de la Seguretat Social poden ser durant tres anys o fins que acabi el contracte, depenent de la situació. Font: Canva.
L’administració busca disminuir la contractació temporal i els contractes temporals ja existents. Font: Canva.
L’administració busca disminuir la contractació temporal i els contractes temporals ja existents. Font: Canva.

Quines són les bonificacions de la Seguretat Social per la conversió dels contractes temporals en indefinits?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Per tal de fomentar la contractació indefinida, l’administració posa a disposició de les entitats una sèrie de bonificacions en la quota de la Seguretat Social.

La Llei 1/2023, de 10 de gener, estableix que a partir de l’1 de setembre de 2023 la Seguretat Social ha de beneficiar en les quotes de Seguretat Social les organitzacions que converteixin els contractes temporals en indefinits. A continuació, s’expliquen quins són els casos que tindran bonificació.

Conversió del contracte temporal formatiu o de relleu

Tot i que ja hi havia bonificacions en la conversió de contractes de formació, formació en alternança o de relleu en indefinits, per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, la nova normativa amplia les bonificacions.

De tal manera, si el contracte que es converteix és el formatiu o el formatiu en alternança, l’entitat podrà percebre una bonificació de la cotització de 128 euros al mes durant tres anys, si la persona treballadora és home, i si és dona serà de 147 euros cada mes durant tres anys.

Pel que fa als contractes de relleu, es podrà accedir a una bonificació de 55 euros al mes durant tres anys, si és un home, i de 73 euros si és una dona.

Conversió dels contractes de foment de treball o formatius per a persones amb discapacitat

En cas de conversió dels contractes de foment del treball o formatius per a persones amb discapacitat, la nova normativa ratifica la Llei 43/2006, de 29 de desembre, la qual indica que les entitats que facin la conversió tindran una bonificació amb vigència durant tot el contracte, però que la quantia dependrà del grau de discapacitat, gènere i edat de la persona treballadora:

  • Si és un home amb menys de quaranta-cinc anys, l’organització tindrà una bonificació mensual de 375 euros (4.500 euros/any).
  • Si es tracta d’una dona amb menys de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 445,83 euros al mes (5.350 euros/any).
  • Per a dones i homes amb més de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 475 euros al mes (5.700 euros/any).
  • La bonificació serà de 425 euros al mes (5.100 euros/any) si es tracta d’un treballador amb discapacitat severa i amb menys de quaranta-cinc anys.
  • Per a dones amb discapacitat severa i amb menys de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 495,83 euros al mes (5.950 euros/any).
  • Si el treballador o treballadora té més de quaranta-cinc anys i té una discapacitat severa la bonificació serà de 525 euros al mes (6.300 euros/any).

Conversió del contracte de persones amb discapacitat contractades en Centres Especials de Treball (CET)

Tal com indica la Llei 43/2006 a l’article 2.3, quan la conversió del contracte d’una persona amb discapacitat la faci un Centre Especial de Treball (CET), la bonificació de la quota per a la Seguretat Social serà del 100%. Inclús si la conversió es fa d’un contracte de foment del treball o formatiu.

Així mateix, l’article 5 de la Llei 43/2006 explica que per poder gaudir de la bonificació, l’organització ha de complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, des de l’alta de la persona treballadora i durant tot el temps que duri la bonificació. En cas contrari, es perdrà automàticament la bonificació.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.