Tot el que cal saber per fer un voluntariat penitenciari

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Per poder fer un voluntariat penitenciari cal realitzar una formació de vint hores. Font: Canva.
Per poder fer un voluntariat penitenciari cal realitzar una formació de vint hores. Font: Canva.
S’ha de formar part d’una entitat acreditada per poder fer un voluntariat penitenciari. Font: Canva.
S’ha de formar part d’una entitat acreditada per poder fer un voluntariat penitenciari. Font: Canva.

Tot el que cal saber per fer un voluntariat penitenciari

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El voluntariat penitenciari és crucial per reduir l’impacte negatiu de la privació de llibertat i que les penes serveixin per a la rehabilitació i la reinserció social dels interns/es.

Les entitats de voluntariat que treballen en centres penitenciaris de Catalunya estan sotmeses als principis i directrius establerts per la Circular 4/2021, que gestiona el personal extern, incloent-hi les entitats col·laboradores i de voluntariat, en aquests centres. Aquesta circular és fonamental per regular i supervisar les activitats i relacions entre les entitats de voluntariat i l'Administració penitenciària.

Tant les entitats com les persones voluntàries que s'hi vinculen tenen drets i deures, els quals estan recollits en la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

Quins requisits hi ha per fer un voluntariat penitenciari?

Per poder participar en un voluntariat penitenciari a les presons a Catalunya, és necessari formar part d'una entitat o associació pública o privada que tingui com a objectiu treballar per altres persones i millorar la qualitat de vida. Aquesta entitat ha de ser una organització autònoma sense ànim de lucre i ha d’estar inscrita en el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

A més, un altre requisit és que aquesta entitat acrediti la subscripció d'una pòlissa d'assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat que duen a terme les persones voluntàries. Aquesta assegurança ha de cobrir els riscos que puguin derivar directament de l'exercici de les seves tasques com a voluntaris/es.

En quines àrees de voluntariat es pot participar?

Dins dels centres penitenciaris hi ha una gran varietat d'oportunitats de voluntariat que poden contribuir al desenvolupament i la rehabilitació dels interns/es. Algunes d'aquestes opcions inclouen:

  • Assistència jurídica: moltes persones internes necessiten suport i assessorament legal per comprendre millor el seu procés legal i els seus drets. El voluntariat en assistència jurídica implica brindar orientació i suport en aquest àmbit.
  • Formacions sociolaborals: l'educació i la formació professional són crucials per ajudar les persones internes a adquirir habilitats i coneixements que les facilitin la reinserció laboral. El voluntariat en formacions sociolaborals implica impartir cursos, tallers i capacitacions en diverses àrees professionals.
  • Acompanyament educatiu: té com a objectiu ajudar les persones internes en el seu procés d'aprenentatge i fomentar la seva participació en activitats educatives. Això pot incloure classes de reforç escolar, suport en la realització de tasques educatives i orientació acadèmica.
  • Assessorament sobre la salut: els interns/es poden tenir necessitats de salut física i emocional que requereixen atenció i suport adequats. El voluntariat en assessorament sobre la salut implica brindar orientació, informació i suport en qüestions relacionades amb la salut, com ara hàbits saludables, prevenció de malalties i gestió de l'estrès.
  • Activitats esportives: l'esport pot ser una eina eficaç per fomentar la inclusió social, millorar la salut i promoure la disciplina entre les persones internes. El voluntariat en activitats esportives pot ser organitzar sessions d'entrenament, tornejos o altres activitats relacionades amb l'esport dins dels centres penitenciaris.
  • Animació sociocultural: les activitats recreatives i culturals poden contribuir a millorar l'ambient dins dels centres penitenciaris i proporcionar a les persones internes oportunitats de desenvolupament personal i social. El voluntariat en animació sociocultural pot ser organitzar activitats com concerts, representacions teatrals, exposicions d'art o altres esdeveniments culturals.

A més de les activitats dins dels centres penitenciaris, també hi ha oportunitats de voluntariat fora de les instal·lacions. Poden incloure activitats i formacions relacionades amb la digitalització, la reinserció laboral, la ciutadania i altres àmbits que promoguin la reintegració de les persones internes en la societat i la seva participació activa en la comunitat.

Quina formació s’ha de fer?

En el context específic de la intervenció en centres penitenciaris, s'ofereix el curs ‘Intervenció en centres penitenciaris des del voluntariat’, el qual té una durada total de vint hores, distribuïdes en tres mòduls diferents. Aquest curs està reconegut pel Pla de formació del voluntariat a Catalunya. Els centres formatius i les entitats acreditades poden expedir els diplomes acreditatius a l’alumnat que hagi superat els requisits establerts.

Aquesta formació és de caràcter obligatori per a tots i totes les voluntàries que desenvolupin la seva tasca dins dels programes d'intervenció aprovats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Aquest requisit té com a objectiu assegurar que les persones voluntàries disposin de les habilitats i els coneixements adequats per desenvolupar de manera efectiva les seves tasques dins del marc penitenciari, contribuint així a una intervenció més eficient i positiva.