Tot el que cal saber sobre la llei trans

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La identitat sexual de les persones trans no correspon amb el sexe assignat quan van néixer. Font: Canva.
La identitat sexual de les persones trans no correspon amb el sexe assignat quan van néixer. Font: Canva.
Segons l’Observatori contra l’homofòbia les agressions violentes contra el col·lectiu LGBTI han augmentat més d’un 20%. Font: Canva.
Segons l’Observatori contra l’homofòbia les agressions violentes contra el col·lectiu LGBTI han augmentat més d’un 20%. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre la llei trans

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Aquesta llei pretén garantir i promoure el dret a la igualtat de les persones LGBTI, així com de les seves famílies.

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGBTI, ha entrat en vigor el 2 de març de 2023. A continuació, es presenten les qüestions més rellevants de la nova normativa.

Rectificació registral relativa al gènere

La nova llei permet canviar de gènere oficialment a partir dels catorze anys. Això significa que les persones trans, a partir d’aquesta edat, poden sol·licitar el canvi de la menció registral del sexe, que apareix als documents oficials com el DNI o passaport. Aquest tràmit es pot fer sense haver de presentar informes mèdics, psicològics o psiquiàtrics ni haver de sotmetre's a dos anys de tractament hormonal per fer aquesta adequació, com obligava la Llei 3/2007, de 15 de març.

La persona interessada haurà de seguir un període de reflexió per poder fer aquesta sol·licitud. En primer lloc, haurà d’omplir un primer formulari al Registre Civil i, en un màxim de tres mesos, haurà de tornar a comparèixer per rectificar la seva decisió. A partir d’aquest últim formulari, la sol·licitud s’haurà de resoldre en un termini màxim d’un mes.

Normativa quan la persona és menor d’edat

Pel que fa a les modificacions legals de gènere, en el cas de les persones menors s’ha establert un sistema de trams:

 • Menors de dotze anys: no tenen cap procediment que reconegui legalment la seva identitat de gènere. Tot i que qualsevol menor, independentment de la seva edat, podrà canviar el seu nom al DNI perquè s’adeqüi a la seva identitat.
 • Menors de 12 a 13 anys: per poder fer la sol·licitud necessiten una autorització judicial i hauran d’acreditar una situació estable de disconformitat amb el sexe assignat.
 • Menors de 14 a 15 anys: poden accedir a aquest dret i no han de presentar documentació acreditativa, però és necessari l'acompanyament de les seves tutores legals.
 • Menors de 16 a 17 anys: poden sol·licitar-la sense la necessitat del consentiment de les seves tutores legals i tampoc hauran de presentar documentació acreditativa.

Quins altres drets garanteix la llei?

A més de poder sol·licitar el canvi de gènere, aquesta llei contempla més regulacions:

 • Reproducció assistida: es garanteix el dret a la reproducció assistida per a dones lesbianes, dones bisexuals, dones sense parella i persones trans amb capacitat de gestar. Queda prohibida la discriminació per identitat de gènere o orientació sexual.
 • Filiació de menors en parelles de dones: és possible tot i no estar casades. Fins ara, només era possible si la mare no gestant adoptava a la menor.
 • Teràpies de conversió: queda expressament prohibit realitzar teràpies de conversió, inclús si la persona interessada o la tutora legal dona consentiment. També es considera una pràctica molt greu.
 • Mutilació genital per a persones intersexuals: queda prohibida qualsevol pràctica que modifiqui els genitals de persones menors de dotze anys, només està permesa per qüestions mèdiques. En el cas de menors d’entre 12 i 16, està permès sempre que s’acrediti que la persona dona el seu consentiment i que té la maduresa per prendre aquesta decisió. No respectar aquesta norma es considera una infracció molt greu, que pot comportar una sanció administrativa d’entre 10.001 i 150.000 euros.

Què no contempla?

Aquesta llei no contempla una sèrie de qüestions que cal tenir present:

 • Reconeixement legal de les persones no binàries: aquesta llei no preveu cap eina per reconèixer legalment a les persones no binàries.
 • Reconeixement legal de les persones menors de dotze anys: com s’ha explicat, els infants menors de dotze anys no tenen mecanismes per poder aconseguir el reconeixement legal de la seva identitat.
 • Criminalització de les teràpies de conversió: tot i que aquesta pràctica està penada amb multes econòmiques, no es tipifica al Codi penal com un delicte.
 • Violència intragènere: la llei no contempla aquest tipus de violència, que succeeix quan la parella té el mateix gènere.

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la gestió de les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.