Tots fem Pla!

Tots fem Pla!

Resum: 

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu i de voluntariat per respondre als principals reptes del sector.

L’actual Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 es planteja des de l'inici com una oportunitat d'implicar a tots els agents i treballar plegats des de tots els àmbits per afavorir l'enfortiment i consolidació de l’associacionisme i el voluntariat. El PNAV fou aprovat el 15 de juliol de 2014 i pren com a punt de partida l’avaluació que es va fer del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2008-2011. Tenint en aquesta avaluació, el PNAV està estructurat en dos blocs amb quatre objectius per a cada bloc:

1. Sostenibilitat i bon govern

  • Base social i la captació de finançament privat
  • Col·laboració i treball en xarxa
  • Pla de sostenibilitat i alineament amb la missió
  • Transparència

2. Estratègia permanent del voluntariat

  • Sensibilització entorn el voluntariat i els seus valors
  • Implicar la ciutadania en l’entramat associatiu
  • Les entitats i la qualitat del voluntariat
  • Gestió i formació del voluntariat

Com podeu participar?

L’actual Pla vol ser des de l’inici un Pla molt participat i viu, un Pla que es mogui i que avanci de la mà de cadascun dels agents que hi tenen relació. Avançar en la consolidació i enfortiment del voluntariat i del teixit associatiu, no és possible des de la feina d’un de sol, des del treball aïllat, des de les actuacions puntuals. Per aquest motiu, teniu l'oportunitat de participar activament del Pla amb les següents actuacions:

Les entitat es poden aproximar al PNAV 2014-2105 a través de dos recursos informatius: 10 preguntes i respostes sobre el PNAV 2014-2015 o Raons per fer Pla.

Qui estigui interessat en obtenir més informació ho pot fer accedint al WEB del PNAV o a la pàgina especial de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou