Mayte Heredia: cal fomentar vies de col·laboració amb les entitats que treballen amb el poble gitano

 Font:
Font:

Mayte Heredia: cal fomentar vies de col·laboració amb les entitats que treballen amb el poble gitano

Resum: 

Mayte Heredia, antropòloga especialitzada en entitats gitanes, ens explica quins són els reptes de futur de l'associacionisme i el voluntariat

S’ han d’establir vies conjuntes de col·laboració per tal de fomentar el voluntariat vers les entitats gitanes i/o entitats que treballen amb el poble gitano


Un dels reptes de futur prioritaris per a totes les entitats i, en especial aquelles que es dediquen al foment del voluntariat és establir veritables vies de col•laboració per tal de fomentar el voluntariat ver les entitats gitanes i/o entitats que treballen amb el poble.
El moviment associatiu gitano es caracteritza pel seu element identitari que treballa contra la invisibilitat i que reclama el seu reconeixement i fomenta les peculiaritats culturals del seu poble.
Malgrat tot, encara existeix la imatge social del poble gitano que el relaciona única i exclusivament amb la marginació, la pobresa i l’exclusió, i no té en compte el seu treball associatiu en xarxa cada vegada més emergent.
Molts recursos de les entitats gitanes s’inverteixen en projectes educatius, laborals i d’inclusió en general. És en aquesta part, on els voluntaris tenen una tasca important a desenvolupar, i on han d’apropar-se a les entitats gitanes i a l’inrevès per tal de trencar junts prejudicis i estereotips amb el propi exemple de col•laboració i treball en xarxa.

Potenciar l’ ús de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació com a eina de participació.

Les entitats en general, i persones en particular, que naveguen pel ciberespai són cada cop més conscients de que a través d’Internet i altres xarxes electròniques és viable establir nous contactes, accedir a llaços més dèbils, intercanviar recolzament de forma recíproca , desenvolupar noves relacions i formar grups d’interessos compartits.

Com a reptes de futur és necessari fer reflexionar a les entitats en general, i a les entitats gitanes en particular, de la utilitat de l’ús de les noves tecnologies i la comunicació alternativa. Sorgeix la necessitar de recolzar el procés d’incorporació de les entitats gitanes a les noves tecnologies i incrementar, a través de la reflexió, la consciència col•lectiva sobre la importància de la comunicació amb la resta d’àmbit associatiu.
L’ús i desenvolupament de les Noves Tecnologies pot ajudar a les entitats gitanes ha donar un salt qualitatiu vers els seus canals de participació, informació, difusió i reivindicació. Les entitats gitanes que ja estan “en xarxa” tenen el repte de generar l’energia suficient per crear noves formes de participació en relació amb l’associacionisme en general.

Torna a la pàgina reptes de futur

Afegeix un comentari nou