El sector de voluntariat consensua el text per a l'Agència Catalana del Voluntariat

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El sector de voluntariat consensua el text per a l'Agència Catalana del Voluntariat

Resum: 

Un dels temes clau de la quarta edició de les Jornades de Voluntariat, que s'han celebrat aquest cap de setmana, ha estat la proposta d'avantprojecte de llei de l'Agència Catalana de Voluntariat. L'esdeveniment ha permès consensuar un text amb el conjunt dels agents implicats.

L'Agència Catalana del Voluntariat hauria de ser una eina executora de les polítiques que dissenyi el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Després de dos dies de debat entorn la proposta d'avantprojecte de llei de l'Agència, les Jornades han permès arribar a un consens entre els diferents agents implicats: entitats dels diferents àmbits, administracions públiques i empreses privades. La majoria dels debats han girat al voltant de la definició del model català de voluntariat, la tipologia d'Agència i les finalitats i objectius que hauria de tenir la futura Agència Catalana del Voluntariat.

Principals aportacions a la proposta d'avantprojecte de llei

Les principals modificacions s'han produït en el preàmbul i en la definició de les funcions de l'Agència dins l'articulat. Entre d'altres, s'ha inclòs al text un nova funció de l'Agència: la introducció de la recerca, investigació i innovació. També, s'han afegit esmenes dirigides a posar èmfasi al paper de la qualitat en la gestió del voluntariat. Pel que fa al model de voluntariat, que es definia al preàmbul, s'ha consensuat un text prou ampli perquè totes les entitats i agents s'hi sentin representats. El text definitiu s'enviarà als assistents durant les pròximes setmanes.

Afegeix un comentari nou