Nom de l'entitat : 
Associació Prohabitatge
Correu electrònic : 
cv@prohabitatge.org
Població: 
Barcelona
Termini: 
30/03/2023
Descripció del lloc de treball: 

ProHabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Estem buscant un/a coordinador/a per incorporar-se a un Nou Servei d’Atenció i Seguiment socioeducatiu per a 10 famílies monoparentals. Les funcions d’organització i intervenció social se centraran en:

 • Definició operativa del servei per a famílies (acompanyament i funcionalitat de equipament).
 • Gestió d’un equip de treball de 3 a 4 persones.
 • Valoració i diagnosi en la primera acollida i en la sortida cercant el millor recurs possible pel perfil familiar.
 • Identificar factors de risc que provoquen pèrdues en l’estat de l’economia familiar.
 • Identificar i desenvolupar habilitats i competències pel correcte ús de l'habitatge.
 • Acompanyar els processos de transició a l’autonomia de les persones i famílies usuàries d’habitatges temporals.
 • Garantir l'orientació de les persones i famílies en relació a possibilitats d'accés i alternatives en matèria d'habitatge.
 • Garantir l’accés als recursos comunitaris
 • Executar una metodologia d'avaluació contínua

Tasques:

 • Comandament i supervisió tècnica de la resta de personal adscrit al servei.
 • Tasques d’atenció social compartides amb el tècnic de seguiment social.
 • Informar del funcionament de l’habitatge i de l’entorn. Normativa i contracte.
 • Valoració i diagnosi en la primera acollida i en la sortida cercant el millor recurs possible pel perfil familiar.
 • Regular les situacions de conflicte que es puguin produir i prendre les mesures adients, en situacions d’urgència, conjuntament amb la resta de l’equip del servei i sempre sota la supervisió del tècnic responsable del Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en Situació d’exclusió residencial.
 • Assistir a les reunions convocades des del Departament d’Atenció Social a Persones Sense llar o en situació d’exclusió residencial.
 • Introducció i/o actualització de les dades personals i socials als aplicatius SIAS i Sense Sostre.
 • Assegurar el seguiment dels acords d’estada que regulen l’ús del servei signats amb les persones usuàries.
 • Atendre les demandes de les famílies, en l’horari establert a l’equipament i sempre que sigui necessari per la urgència de la situació.
 • Intervenir en situacions de crisi (incidències, conflictes veïnals), en coordinació amb la resta de l'equip.
 • Atendre i donar resposta a les queixes i reclamacions de les persones usuàries.
 • Garantir l’acompliment del contracte, del reglament de règim intern i les obligacions de les persones usuàries.
 • Vetllar per la bona convivència entre les persones usuàries i pel respecte a la intimitat i a la resta de drets fonamentals de les persones.
 • Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent.
 • Seguiment i resolució d’incidències.
 • Durant els caps de setmana i festius restarà de guàrdia localitzable a través de mòbil en cas d´urgència

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org amb la Referència: 'Coordinador/a per a programa habitatge per a famílies monoparentals' fins el 30/03/2023

Requisits: 

Formació reglada

 • Diplomatura o Grau en ciències Socials

Es valorarà:

 • Formació en enfocament de Gènere i perspectiva de les cures
 • Coneixement i experiència en projectes d'inclusió social.
 • Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu
 • Formació en gestió i resolució de conflictes
 • Coneixements en polítiques i recursos d'habitatge social, metodologies comunitàries, PNL, participació...
 • Coneixement i aplicació del Model de Competències.

Competències:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració. • Treball en equip, iniciativa i pro activitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.
Condicions: 
 • Jornada: Completa.
 • Horari de dilluns a divendres (matí o tarda). Disponibilitat horària segons necessitats del servei.
 • Categoria: Diplomada+ Complements de Valoració i diagnòstic i coordinació. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona

‹ Tornar a ofertes de feina