Nom de l'entitat : 
Associació Prohabitatge
Correu electrònic : 
cv@prohabitatge.org
Població: 
Barcelona
Termini: 
25/03/2023
Descripció del lloc de treball: 

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a tècnic/a de suport a l’habitatge per incorporar-se a un Nou Servei d’Atenció i Seguiment Socio-educatiu amb tasques d’Inserció Sociolaboral i recerca d’alternativa residencial.

La intervenció social se centrarà en:

 • Identificar factors de risc que provoquen pèrdues en l’estat de l’economia familiar.
 • Identificar i desenvolupar habilitats i competències pel correcte ús de l'habitatge.
 • Acompanyar els processos de transició a l’autonomia de les persones i famílies usuàries d’habitatges temporals
 • Garantir l'orientació de les persones i famílies en relació a possibilitats d'accés i alternatives en matèria d'habitatge
 • Garantir l’accés als recursos comunitaris
 • Executar una metodologia d'avaluació contínua

La persona contractada tindrà les següents tasques:

 • Tasques de seguiment i atenció social (tasca compartida amb direcció)
 • Actuar com a co-referent del cas.
 • Elaboració conjunta amb el referent derivador, del Pla de millora personal o familiar inicial.
 • Tasques tècniques com la redacció d'informes tècnics.
 • Observació de les habilitats parentals i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.
 • Observació de les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana, i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.
 • Valoració, diagnòstic i pronòstic pel seguiment conjunt amb l’equip del servei.
 • Suport per a la presa de decisions.
 • Coordinació amb altres serveis del territori, serveis socials, escoles, Centre d’Atenció Primària, Casals, CAP, recursos d’inserció laboral i formació, entre d’altres.
 • Manteniment de la documentació actualitzada.
 • Introducció i/o actualització de les dades personals i socials als aplicatius SIAS, Sense Sostre i altres que l’IMSS pugui determinar.
 • Garantir els acompanyaments que calguin.
 • Organitzar activitats socioeducatives (conjuntament amb la resta de l’equip) amb les diferents persones i famílies allotjades per tal de generar vincles afectius sans, potenciar la socialització entre elles, afavorir que s’auto-organitzin per gestionar els espais comuns que comparteixen (creant xarxes de relacions socials per tal de donar-se suport mutu.
 • Realització d’activitats socioeducatives adreçades a les persones ateses.
 • Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l’allotjament.
 • Acompanyament presencial de les famílies, en especial d’aquelles que presenten més dificultats per origen, idioma i altres factors, en les gestions de la vida quotidiana.
 • Suport al seguiment intensiu de les famílies amb especials necessitats o dificultats i amb aquelles que no fan un ús adequat de l’equipament.
 • Vetllar per la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones usuàries i per l’organització de la vida quotidiana als allotjaments: alimentació, higiene, horaris, entre d’altres.
 • Suport en la recerca de recursos de formació laboral per millorar la inserció laboral.
 • Suport en la recerca activa d’habitatge per tal de facilitat la sortida del servei. Valorant la possibilitat d’habitatge compartit entre famílies usuàries que ho valorin voluntàriament com a alternativa.
 • Suport en la recerca de feina per als membres de les famílies que puguin treballar. Vinculació en recursos amb itineraris d’inserció laboral.
 • Seguiment de la família durant un any posterior a la sortida de l’equipament.
 • Complementar la direcció del centre en tot allò que li delegui.
 • Durant els caps de setmana i festius restarà de guàrdia localitzable a través de mòbil en cas d´urgència i de manera combinada amb el servei de direcció.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Envia CV's a cv@prohabitatge.org amb la Referència: 'Educador/a Social per a Programa Habitatge' fins el 25/03/2023.

Requisits: 

Formació reglada:

 • Formació reglada en ciències socials: Educació Social o Treball Social .

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en projectes d'inclusió social.
 • Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu
 • Formació en enfocament de gènere.
 • Formació en gestió i resolució de conflictes
 • Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social – Metodologies comunitàries-PNL-participació - Coneixement i aplicació del Model de Competències.

Competències:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip, iniciativa i pro activitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.
Condicions: 
 • Jornada: Complerta. Horari de dilluns a divendres (matí o tarda). Disponibilitat horària segons necessitats del servei.
 • Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona
‹ Tornar a ofertes de feina