Nom de l'entitat : 
FUNDACIÓ IRES
Correu electrònic : 
marmarti@fundacioires.org
Població: 
Matadepera
Termini: 
30/08/2022
Descripció del lloc de treball: 
Detalls
Desde la Fundació IRES busquem a un/a Educador/a Social per treballar al servei de psicojove que tenim a Matadepera. Oferim una jornada de 15 hores setmanals, amb una remuneració segons conveni acció social de 574,37€ bruts mensuals per 14 pagues.

Enviar CV: persones@fundacioires.org

Descripció:

Fer de nexe d'unió entre les diferents xarxes de serveis de territori a través d'accions comunitàries.
1.Participar en el treball i en les decisions de l'equip.
2.Establiment del vincle educatiu amb les persones ateses.
3.Preparar, realitzar i avaluar les sessions grupals.
4.Desenvolupament de les accions educatives individualitzades.
5.Assumpció de les tasques derivades de les àrees de funcionament i d'organització del servei.

Requisits:
Lloc de Residència habitual: Indiferent mentres pugui anar a Matadepera.
Titulació: Diplomatura o Grau en Educació Social.
Formació específica: Formació acreditada amb joves, i experiència acreditada en el treball grupal.
Experiència (tipus i temps): Experiència en infància i menors, en violència de gènere, en treball grupal.
Idiomes: Català nivell C, castellà nivell alt.
Ofimàtica: A nivell usuari/a
‹ Tornar a ofertes de feina