Nom de l'entitat : 
Associació Lligamdona
Correu electrònic : 
mvegue@lligamdona.org
Telèfon: 
666188127
Població: 
Barcelona
Termini: 
18/08/2022
Informació addicional adjunta: 
Icona d'un arxiu PDF Descarregar arxiu (71.54 KB)
Descripció del lloc de treball: 

L’associació Lligam per a la Inserció Social de Dones, LligamDona, treballa des de fa gairebé 30 anys a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de donar atenció residencial, socioeducativa i psicosocial a dones sense suport Estem especialitzades en l’atenció a dones i infants que han patit violència masclista.

La missió de LligamDona és buscar tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció social de dones.

Es busca una/n Educadora/r Social per cobrir una plaça de Referent de pisos d’autonomia de dilluns a diumenges per dones amb o sense infants víctimes de violència masclista.

Les seves principals tasques seran:

 • Ser figura referent en el procés socioeducatiu a les dones per tal que puguin viure de manera autònoma i als infants i adolescents en aquells aspectes que calguin..
 • Donar suport socioeducatiu a les dones que són mares per tal que puguin satisfer adequadament les necessitats de les seves filles i fills i mantenir
 • Donar suport a aquelles dones que ho requereixin en la gestió de de la documentació, realització de tràmits administratius o judicials, en l’administració econòmica, en una alimentació equilibrada i en general en aspectes de la gestió de la quotidianitat en els que es detectin mancances.
 • Donar suport a aquelles dones i infants que ho requereixin en la cura de la salut i de la higiene.
 • Donar suport a aquelles dones que ho requereixin per gestionar recursos laborals, formatius i de lleure que escaiguin.
 • Donar suport a les unitats familiars acollides en la gestió de la convivència tant dins con fora del servei d’acolliment.
 • Donar suport a les unitats familiars en la creació i consolidació de xarxes socials.
 • Facilitar el desenvolupament del pla de treball dissenyat, així com realitzar seguiment i tutories.
 • Coordinar-se amb serveis externs per aconseguir una intervenció integral en el procés d’autonomia.
 • Contribuir al funcionament general del servei i assumir les responsabilitats de les demandes externes diàries i si és necessari, coordinar-se amb direcció.
 • Dinamitzar i conduir les assemblees de dones.
 • Elaborar i redactar informes periòdics.
 • Participar en les reunions de coordinació de l’equip educatiu.
 • Assistir a la supervisió psicològica d’equip.
Requisits: 
 • Grau o Diplomatura en Educació Social.
 • Imprescindible disposar de formació complementària específica en el camp de la dona i violència masclista de com a mínim 50 hores.
 • Imprescindible acreditar experiència en recursos residencials d’autonomia per a dones, com a mínim d’1 any.
 • Acreditar experiència de mínim d’1 any en algun dels àmbits d’intervenció: inserció sociolaboral, petita infància i/o infància, adolescència i joves.
 • Disposar de formació complementària acreditada específica en el camp de la petita infància i/o en infància, adolescència i joves.
 • Disposar de formació complementària específica en el camp de la inserció sociolaboral i experiència de com a mínim 1 any en aquest camp.
 • Disposar de formació complementària acreditada en idiomes, preferentment francès i/o àrab.
 • Tenir domini del català, castellà i anglès parlat i escrit, es valora molt positivament el coneixement d’altres idiomes com el francès o l’àrab.

En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Tanmateix cal tenir Coneixements de Informàtica: Usuari paquet office, internet i xarxes socials

I disposar del següent Perfil competencial:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Respectar la dignitat de la dona, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
 • Capacitat de donar resposta immediata en situacions sobrevingudes.
Condicions: 

Lloc a Ocupar: Educadora/r social de pisos d’autonomia

Àmbit d'intervenció: Serveis Socials, àmbit Dona

Lloc de treball: Barcelona

Data inici: Immediata

Tipus de Contracte: Contractació indefinida amb període de prova de 2 mesos

Categoria Laboral: grup C Graduats o Diplomats

Requisits Acadèmics: Educadora/r Social

Horari: A determinar (25,5 hores a la setmana)

Salari: Segons Conveni d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’Altres en situació de Risc. Cicle Continuat.

‹ Tornar a ofertes de feina