Nom de l'entitat : 
Fundació Privada CHM Salut Mental
Correu electrònic : 
rrhh@chmcorts.com
Població: 
Barcelona
Termini: 
16/12/2023
Descripció del lloc de treball: 

La Fundació Privada CHM Salut Mental busca un/a preparador/a laboral per tasques de tècnic/a auxiliar o tallerista. Les seves funcions seran les següents:

 • Realització i dinamització de tallers i activitats grupals de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
 • Realització d’activitats de millora de competències bàsiques i transversals.
 • Realització d’activitats grupals d’orientació laboral.
 • Dinamització de projectes d’Aprenentatge i Servei.
 • Col·laboració en tutories individuals i intervencions vinculades al pla individual de cada persona usuària.
 • Programació, avaluació i gestió de les activitats encomanades (registre i seguiment dels controls d’assistència i dels seguiments de les persones participants, elaboració de documentació i material didàctic, avaluació de les persones usuàries i de les activitats realitzades, …).
 • Participació en activitats de coordinació interna i externa.
 • Participació en la recollida de dades i la realització de projectes i memòries del servei.
Requisits: 

Formació:

 • CFGM en Oficis (fusteria, electricitat, ...etc)
 • Es valorarà titulació en Integració Social.
 • Es valorarà formació en l’àmbit de la inserció laboral i/o en salut mental.

Experiència:

 • Experiència en la realització d’activitats formatives, tallers (jardineria, fusteria, activitats creatives) i en dinamització de grups.
 • Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius amb especials dificultats.
 • Es valorarà experiència en projectes d’Aprenentatge i Servei.

Llengües: castellà i català.

Ofimàtica: Microsoft Office.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 022/2023FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 16 de desembre de 2023.

Condicions: 
 • Contractació: substitució per excedència amb reserva del lloc de treball.
 • Incorporació: novembre 2023.
 • Jornada anual: 1.720 hores anuals.
 • Remuneració anual aproximada: 18.013,12 euros bruts
‹ Tornar a ofertes de feina