Nom de l'entitat : 
Associació Prohabitatge
Correu electrònic : 
cv@prohabitatge.org
Població: 
Barcelona
Termini: 
30/03/2023
Descripció del lloc de treball: 

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a Tècnic/a per al Programa Desfent Nusos i projectes comunitaris a Barcelona.

Tasques:

 • Identificar possibles entitats del tercer sector i usuaris/es del programes de Prohabitatge amb les que realitzar tallers adreçats a promoure competències que afavoreixin la execució d’itineraris d’inclusió amb èxit
 • Realitzar un taller mensual, composat de dues sessions (per sensibilitzar a les persones assistents i, per a fomentar la conscienciació dels comerços a través del que han après els participants)
 • Detectar hàbits nutricionals i de salut per a donar pautes d’hàbits saludables i consum responsable.
 • Establir convenis de col·laboració entre empreses i entitats.
 • Adaptar les sessions a les necessitats i interessos de les persones que participen.

Funcions en relació al Programa Desfent Nusos:

 • Seguiment i registre dels ajuts oferts des del programa.
 • Dinamitzar les accions del voluntariat de Prohabitatge, i registrar les accions.
 • Coordinar-se amb els agents comunitaris claus del territori que poden donar suport a l’entitat.
 • Elaborar el material de difusió del projecte segons les necessitats del projecte.
 • Realitzar la recollida, preparació i repartiment d’aliments a les famílies que cparticipen dels programes de l’entitat.
 • Organitzar els tallers del programa en funció de la disponibilitat dels voluntaris/es del territori.

Funcions en relació al Proxare:

 • Aconseguir que els participants de les sessions s’instal·lin i facin ús de l’aplicació.
 • Realitzar un taller mensual amb entitats i organismes públics municipals per tal de desplegar les potencialitats de l’eina.
 • Fomentar que els usuaris i professionals de l’entitat tinguin instal·lada l’aplicació.
 • Fer el seguiment i assessorament a les entitats i organismes per a facilitar i avaluar l’ús real que fan de l’aplicació.
 • Detectar les possibles millores de l’aplicació en base a l’ús que se’n fa d’ella i les demandes dels usuaris.
 • Fer de l’eina un instrument d’utilitat tant per a professionals com per usuaris de l’entitat.

Responsabilitats:

 • Dependència directe del coordinador del programa Desfent Nusos i de la coordinadora de l’àrea transversal.
 • Executar els projectes d’acció directa, d’acord amb els dissenys definits, els criteris de qualitat interns i les instruccions i normatives del client finançador.
 • Donar suport a la gestió de les demandes estratègiques de suport de les persones / famílies, per donar resposta als Coordinadors i Tècnics dels diferents Programes, d´acord amb les cobertures definides en el projecte i les xarxes de suport existent.
 • Planificar i gestionar la seva activitat de treball, d'acord amb els objectius i els criteris definits en el Pla de Treball del projecte, desenvolupant-los per l'assoliment dels objectius establerts.
 • Formar part de l'equip de treball i participar en les accions de coordinació (interna i externa) pel correcte desenvolupament del projecte
 • Recollir les donacions, emmagatzemar-les, inventariar-les i agilitzar la seva distribució tenint present el criteri de repartiment establert per coordinador del programa per tal de donar resposta a les necessitats de les famílies.
 • Mantenir l'organització i neteja dels espais del magatzem.
 • Donar suport a l'organització i dinamització d'un mercat solidari amb l´objectiu de generar arrelament en el territori i sensibilització enfront de la problemàtica d´exclusió residencial.
 • Programar i oferir tallers de capacitació que permeten millorar elements claus d´autonomia, en col·laboració de personal intern de l´entitat i personal extern col·laborador (tràmits on line, no malbaratament alimentari, recursos comunitaris, etc.)
 • Realitzar l'avaluació regular del grau de satisfacció de les famílies usuàries, segons preveu el disseny i/o el pla de treball del projecte (qüestionaris de satisfacció i altres).
 • Preparar material de difusió per a les persones usuàries en diferents àmbits que permetin millorar els seus coneixements respecte al manteniment de l'habitatge, prestacions econòmiques, salut...
 • Organitzar i executar la seva activitat d’acord amb els objectius planificats per la coordinadora del programa, col•laborant amb l’equip per tal d’assolir els resultats previstos.
 • Acompanyar a les persones durant els tallers, proporcionant eines i recursos adients.
 • Desplegar l’aplicació Proxare als territoris on Prohabitatge té habitatges d’inclusió residencial.
 • Realitzar les inscripcions a les activitats.
 • Passar les avaluacions després de cada taller i extreure conclusions i propostes de millora per les següents edicions.
 • Assegurar que existeix un bon estat dels recursos destinats al projecte amb les mesures de seguretat establertes (aula, ordinadors, magatzem,... higiene i protecció en relació al Covid19).
 • Registrar els indicadors del programa mitjançant els instruments que se li facilitin.
 • Participar de les reunions de seguiment dels programes i en les de coordinació de casos, sempre que sigui necessari.
 • Participar en la elaboració de memòries anuals.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org amb la Referència: Tècnic/a del Programa Desfent Nusos i projectes Comunitaris_Barcelona fins el 30/03/2023

Requisits: 
 • Formació reglada en ciències socials: integració social.

Competències:

 • Capacitat d’anticipar-se a les necessitats del programa i de les persones
 • Organització i planificació de la feina per donar resposta a les dates clau i, dels espais on es realitza l’activitat.
 • Capacitat d’adaptació i flexibilitat en funció de les necessitats detectades.
 • Dinamització de grups
 • Creativitat i iniciativa.
 • Gestió adequada de les emocions, especialment del estrès.
 • Gestió de conflictes
 • Habilitat comunicativa i escolta activa
 • Coordinació amb altres equips.
 • Puntualitat en les obligacions laborals
 • Competències informàtiques de Gestió: Paquet Office, Canva i xarxes socials.
 • Autonomia i responsabilitat per al seu lloc laboral
 • Utilització dels procediments establerts

Condicions: 
 • Jornada: De dilluns i dijous matí divendres matí.
 • Contracte de 38,5h
 • Conveni Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya.
 • Categoria: Integrador/a
 • Punt de treball: Barcelona
‹ Tornar a ofertes de feina