Nom de l'entitat : 
Associació Prohabitatge
Correu electrònic : 
cv@prohabitatge.org
Telèfon: 
934534019
Població: 
Barcelona
Termini: 
19/08/2022
Descripció del lloc de treball: 

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Se selecciona una tècnica educativa per programa d’autonomia basat en l’habitatge per dones i els seus fills i filles que han patit situacions de violència masclista.

Tasques a realitzar:

 • Selecció de les diferents candidates d'entrada al projecte d'habitatge social
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas
 • Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l'Acord d'allotjament, el Reglament de Règim Intern i l'inventari d'entrada, així com recollida del dipòsit d'entrada).
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi).
 • Desenvolupament del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d'acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal competencial i d’habitatge).
 • Disseny d’actuacions individuals i grupals per la millora competencial.
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l'ús de l'habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l'habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies - Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.
Requisits: 
 • Formació reglada en Educació Social
 • Formació complementària:
  • Formació en metodologies d'acompanyament amb col·lectius vulnerables.
  • Formació en matèria de violència Masclista.

Es valorarà:

 • Formació de formadors/es.- Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social - Metodologies comunitàries-PNL-participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.
Condicions: 
 • Jornada: Parcial 30 h de dilluns a divendres.
 • Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona, Terrassa, Rubí i Gavà.
‹ Tornar a ofertes de feina