Nom de l'entitat : 
Inserta Empleo (Fundación ONCE)
Correu electrònic : 
mvidal.inserta@fundaciononce.es
Telèfon: 
687939986
Població: 
Provincia Girona
Termini: 
31/08/2022
Descripció del lloc de treball: 
 • Tutorització de joves amb discapacitat per a dissenyar la seva trajectòria professional, amb atenció a les seves característiques personals i perspectives socioeconòmiques del seu entorn.
 • Realitzar l'atenció a joves amb discapacitat inscrits en el programa de Garantia juvenil, en particular, realitzant "in situ" la seva orientació laboral.
  • potenciar l'atenció individualitzada dels joves segons zones geogràfiques.
  • acompanyar i mentorizar als joves en sessions individuals i grupals per a activar i millorar la seva orientació cap a l'ocupació.
  • detecció de necessitats formatives amb la finalitat de proposar la realització d'accions formatives, la seva coordinació o, arribat el cas, la seva impartició.
  • captació i realització de campanyes informatives per a atreure als joves participants en el programa.
 • Desenvolupar i mantenir relacions amb entitats públiques i privades, així com, amb el teixit empresarial. Generar i mantenir una xarxa de contactes.
 • Informar i atreure al teixit empresarial de la zona al projecte d'ocupació juvenil potenciant la generació d'oportunitats d'ocupació.
  • prospectar i contactar amb empreses de la zona d'actuació que aportin oportunitats d'ocupació.
  • prioritzar l'atenció de dones joves amb discapacitat des de l'enfocament de la intersectorialidad per a activar-les cap a l'ocupació.
  • realitzar sessions o dinàmiques amb empreses i entitats públiques per a informar-los de les activitats del programa.
  • detectar les oportunitats de generació de llocs de treball en noves obertures o projectes d'empreses.
Requisits: 

Títol superior necessari:

 • Titulació universitària, Llicenciatures, Graus o diplomatures preferiblement en Psicopedagogia, Educació Social, Psicologia, Treball Social, ...
 • Altres titulacions de Grau amb formació específica en l'àmbit d'atenció a col·lectius vulnerables.
Condicions: 
 • Salari: 19.835,92 euros bruts anuals.
 • Horari: Jornada completa.
 • Contracte: un any foment de l'ocupació.
‹ Tornar a ofertes de feina