La importància de crear una xarxa global en la lluita contra el càncer

Clara Rosàs Font: Clara Rosàs

La importància de crear una xarxa global en la lluita contra el càncer

Resum: 

La gerent de la FECEC, Clara Rosàs, explica la importància de pertànyer a la ECL, un ens supranacional que uneix entitats europees de lluita contra el càncer sota un mateix objectiu.

 Font:

Clara Rosàs

Gerent de la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer

més articles de Clara Rosàs

La Federació Catalana Entitats contra el càncer (FECEC) aglutina 15 fundacions i/o associacions que treballem a Catalunya per millorar la qualitat de vida del pacient amb càncer i les seves famílies i mobilitza més de 4.500 voluntaris i voluntàries arreu del territori.

Des de la federació, oferim serveis a les entitats federades, representem el col·lectiu en òrgans de l'Administració Pública com el Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia o el Consell d'Associacionisme i Voluntariat i desenvolupem programes en tres àmbits: la sensibilització i prevenció de la malaltia, el foment del voluntariat en l'àmbit oncològic i el després del càncer (per a les persones que han superat o cronificat la malaltia)

Però a banda de la tasca de representació al nostre territori, creiem amb la necessitat de fer xarxa més enllà de les nostres fronteres. Per això, sempre hem tingut la voluntat d'estar amb contacte amb les entitats que a Europa treballen per un mateix objectiu.

És així com, des de l'any 2014 la FECEC pertany a a l'’Association of European Cancer Leagues’ (ECL).

Aquesta organització europea té adherides 26 entitats de 24 països europeus i proporciona una plataforma per col·laborar en les àrees de prevenció, control del tabac, accés a nous medicaments i suport a pacients. També crea oportunitats a l’hora de promoure iniciatives en l’àmbit europeu.

La ECL proporciona un marc comú per a la lluita contra el càncer i , entre altres accions, és responsable de la difusió a Europa del Codi Europeu Contra el Càncer.

Dins l’Associació hi ha tres grups de treball (Codi Europeu, accés als medicaments i Suport a pacients) i, cada un d’ells, té un tècnic de la ECL i un líder o responsable del grup d'alguna de les 26 entitats. Cada grup es reuneix físicament 2 cops l'any, en algun dels 24 països membre.

Aquestes reunions serveixen per presentar els avenços en els projectes en els que s'està treballant i per consensuar les línies de treball a seguir durant els propers 6 mesos. També es fan conferències online i es comparteixen els documents que es van elaborant.

En el cas del grup de treball de prevenció, es va fer un treball conjunt per a la divulgació del codi europeu contra el càncer, i s'ha elaborat un llistat de bones pràctiques perquè les coneguin les entitats.

En el cas del grup ‘Accés als medicaments’, és un grup més tècnic. Per exemple, el passat octubre va presentar, davant del parlament europeu el llibre blanc, amb diferents propostes sobre com podrien abordar els polítics el problema dels alts preus dels tractaments de cáncer, entre altres qüestions.

El grup de ‘Suport a Pacients’ es divideix en subgrup en funció de les diferents temàtiques o projectes que es porten a terme. L'any 2018 el grup va presentar la ‘Guía pels cuidadors’ i la publicació de propostes pel retorn a la feina (dirigit a empresaris)

Aquesta darrera guia va ser co-liderada per la FECEC. També s'està treballant en una guia pel voluntariat i una publicació per abordar els temes de parella i sexualitat durant i després dels tractaments.

La idea de pertànyer en un organisme supraestatal és crear aquests espais en comú entre totes les associacions europees relacionades amb l’estudi i la prevenció del càncer.

En definitiva l'ECL permet tenir una visió global dels problemes comuns que afecten totes les entitats en l'àmbit oncològic a Europa, veure solucions diferents, detectar bones pràctiques, aportar la visió de cada entitat i crear oportunitats per trobar noves solucions.

Per això, l’adhesió de la FECEC dins d’aquest organisme europeu serveix per oferir millors informacions i serveis a les nostres entitats federades que beneficien directament els pacients i familiars afectats de càncer.

Afegeix un comentari nou