10 iniciatives per donar una segona vida als productes

Fundació Pere Tarrés - Transversal
El circuit Pangea Circuit intercanvia, condiciona i reutilitza equips informàtics. Font: Arxiu Xarxanet
El circuit Pangea Circuit intercanvia, condiciona i reutilitza equips informàtics. Font: Arxiu Xarxanet
Roba Amiga recull des de fa anys, residus tèxtils per a la seva reintroducció en el mercat.  Font: Arxiu Xarxanet
Roba Amiga recull des de fa anys, residus tèxtils per a la seva reintroducció en el mercat. Font: Arxiu Xarxanet

10 iniciatives per donar una segona vida als productes

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Us oferim un recull de projectes i iniciatives d’economia circular engegades per entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de reduir la generació de residus.

La reutilització esdevé una activitat necessària i fonamental en la reducció dels residus generats per l’acció humana i en la lluita global per un món més sostenible.

En els darrers anys, la conscienciació sobre aquesta pràctica s’ha vist palesa en l’aparició d’una sèrie d’iniciatives i projectes destinats a donar una segona vida a productes que encara es troben en ús. A continuació, us oferim un recull de propostes i banc de recursos impulsats per entitats sense ànim de lucre:

Aquest programa facilita, a través d’una pàgina web, l’accés a material d’empreses i institucions que ja no utilitzen i decideixen donar. D’aquesta manera, es pot seguir utilitzant material en bon estat i allargar així la seva vida útil.

Circuit d’intercanvi, condicionament i reutilització d’equips informàtics. Com a entitat gestora, l’associació Pangea rep les propostes de donacions de l’administració i les dirigeix cap a les entitats reacondicionadores, com ara, Solidança, Alencop, Andròmides, donalo.org i Fundació Espai. Els aparells són finalment distribuïts entre les entitats receptores.

Roba Amiga recull des de fa anys, residus tèxtils per a la seva reintroducció en el mercat. Aquesta activitat ha estat desenvolupada tradicionalment per entitats socials que aprofiten el projecte per donar feina a persones en risc d'exclusió social.

El Parc de Recerca de la UAB, juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, la Fundació Catalana per a la prevenció de residus i el consum responsable i diverses bodegues catalanes, tenen en marxa aquest projecte que treballa en la reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola.

DigiLab és un projecte que busca facilitar la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics a través d’aplicar la filosofia Maker i aprofundir en la producció de peces de recanvi amb impressores 3D, que permetin perllongar la vida útil dels aparells.

Programa de reutilització de llibres per tal de poder aprofitar-los més enllà d’un curs escolar a les etapes de primària i ESO. L’objectiu és abaratir el preu dels llibres i fer-los assequibles per a tot l’alumnat. Es tracta d’un exemple d’una iniciativa que es repeteix a moltes escoles de Catalunya gràcies a la tasca de les AMPA.

Iniciativa que recull aparells electrònics antics per donar-los a persones que no tenen accés a la tecnologia. El projecte pretén reduir les escombraries tecnològiques i facilitar l’educació de tots els infants.

Entitat que treballa la reutilització i l'aprofitament alimentari. Gestionen ofertes de materials, equipaments i aliments (frescos i cuinats) d’empreses i organitzacions i els redistribueixen a entitats socials que atenen a col·lectius vulnerables per reduir el malbaratament i fomentar la justícia social.

Servei d’assessorament, préstec i donació de diferents productes que poden ser d’utilitat per a infants amb pluridiscapacitat de 0 a 6 anys. La Fundació es nodreix d’aquests productes a través de donacions d’empreses o de famílies que ja no els necessiten.

L’Ateneu disposa d’una sèrie de recursos que posen al servei de les entitats, col·lectius i veïns i veïnes. Es tracta d’un servei de préstec que busca reduir la generació de residus.

Afegeix un comentari nou