10 xifres sobre la discriminació que pateixen les dones a Catalunya

F Pere Tarrés
 Font: Ariet
Les xifres són el resultat d’un recull de dades provinents dels registres de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Foto: Ariet
 Font: Adolfo Luján
13.660 dones han estat ateses pels Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SAID). Foto: Adolfo Luján

10 xifres sobre la discriminació que pateixen les dones a Catalunya

F Pere Tarrés

Resum: 

Un dossier posa a disposició de la ciutadania dades actualitzades en matèria de gènere per evidenciar les desigualtats que encara pateixen les dones al nostre país.

L’octubre de 2019 es publicava l’informe estadístic ‘Violències de gènere’ elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD). És l’última actualització d’una col·lecció de dossiers estadístics iniciada l’any 2017, amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania dades actualitzades en matèria de gènere i evidenciar les desigualtats i la discriminació que encara pateixen les dones al nostre país.

Les xifres que apareixen a continuació són el resultat d’un recull de dades provinents dels registres de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya sobre violència masclista, alguns resultats de l’Enquesta de violència masclista 2016 realitzada pel Departament d’Interior amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, l’Ajuntament de Barcelona i Bancaixa, dels serveis vinculats a l’ICD i d’altres rellevants en violència masclista de caràcter oficial.

  • 10 és el nombre total de dones assassinades per violència masclista comptabilitzades fins al tercer trimestre de 2019 a Catalunya, de les quals 7 ha estat en l’àmbit de la parella.
  • 35 anys és l’edat mitjana de les dones assassinades en l’àmbit de la parella fins al tercer trimestre de 2019. La dels darrers 8 anys, 42.
  • 15.982 denúncies es van fer l’any 2018. 12.977 (81%) en l’àmbit de la parella i 3005 (19%) en l’àmbit familiar.
  • 6.582 homes majors d’edat es van detenir el 2019 i es van atendre 16.314 dones en els àmbits de la parella i familiar, en el mateix període.
  • 12.977 van ser el nombre de denúncies en l’àmbit de la parella l’any 2018, un 1,5% més respecte a l’any anterior. A segon trimestre de 2019, les dades són similars.
  • El 59% de les ordres de protecció han estat admeses el segon trimestre de 2019, segons el Consell General del Poder Judicial. El 2018 en van ser el 52,6%.
  • 1.678 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual es van registrar l’any 2018. A segon trimestre de 2019 es manté la mateixa tendència.
  • Entre els 11 i els 20 anys és l’edat més freqüent de les víctimes d’abús sexual i dels agressors, entre 31 a 40 anys.
  • 13.660 dones han estat ateses pels Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SAID) el primer semestre del 2019. L’any passat se’n van atendre un total de 26.762, un 12% menys que la mitjana dels darrers 10 anys.
  • El 44,3% de les dones que han sofert algun fet de violència masclista amb molta o força afectació procuren no sortir soles i el 22,5% té més por de sortir que abans dels fets.

Afegeix un comentari nou