Això t'interessa!Ajuts de l'Obra Social La Caixa

Això t'interessa!Ajuts de l'Obra Social La Caixa

Resum: 

L'Obra Social La Caixa obre la convocatòria d'ajuts 2010 per donar suport a projectes socials en diferents modalitats: lluita contra la pobresa i l'exclusió social, suport als habitatges temporals d'inclusió social, inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, suport a activitats culturals d'impacte social, interculturalitat i cohesió social i foment del voluntariat.

Modalitats:

 • Lluita contra la pobresa i l'exclusió social: Donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que desenvolupen projectes agreçats a cobrir les necessitats psicològiques derivades de l'acollida. el suport personal i la cobertura de les necessitats bàsiques.
  Termini de presentació:
  del 8 de març fins al 28 de març de 2010
 • Suport als habitatges temporals d'inclusió social : Donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que gestionen centres, establiments o serveis d'habitatge comunitari o compartit temporalment adreçats a persones en procés d'inclusió social.
  Termini de presentació:
  del 15 de febrer al 2 de març de 2010
 • Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat : Afavorir i promocionar l'autonomia de les persones que presenten una discapacitat o un transtorn mental irreversible, a partir de projectes adreçats a promoure'n la inclusió sociolaboral.
  Termini de presentació:
  del 5 de gener fins al 14 de febrer de 2010
 • Suport a activitats culturals d'impacte social : Donar suport a entitats culturals i a artistes plàstics, músics, actors, ballarins, escriptors, etc., que vulguin desenvolupar activitats culturals que impliquin la participació activa de col•lectius de persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social o marginalitat amb l’objectiu d’afavorir aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social. Aquestes iniciatives de caràcter artístic hauran de prioritzar especialment la intervenció dels participants en el procés creatiu de l’activitat.
  Termini de presentació:
  del 12 d'abril al 2 de maig de 2010
 • Interculturalitat i cohesió social : Promoure projectes que donin resposta a les necessitats socials derivades dels moviments migratoris i la diversitat cultural per donar resposta a una nova realitat social.
  Termini de presentació: de 14 de juny al 4 de juliol de 2010
 • Foment del voluntariat: Proporcionar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol desenvolupant programes d’atenció a diferents grups de persones que es troben en una situació de risc social o bé que presenten diferents necessitats, i que al mateix temps tenen en comú la participació dels voluntaris en els seus programes i activitats. També es vol donar suport a les entitats sense ànim de lucre i de voluntariat que, en col•laboració amb l’Administració, acullen persones sotmeses a mesures penals en programes de treball en benefici de la comunitat.
  Termini de presentació:
  del 3 de maig al 23 de maig de 2010

Per més informació consulta la plana web de La caixa

Afegeix un comentari nou