Ajuts per obres en equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme

Ajuts per obres en equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme

Resum: 

El Departament de Governació i Administracions Públiques convoca ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme.

Poden ser destinataris dels ajuts:

a) Els ens locals de naturalesa territorial de Catalunya.

b) Les entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin la seu social o delegació a Catalunya, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el cens d'entitats o en el registre corresponent, i que realitzin activitats de caràcter cívic en equipaments cívics.

Podran ser subvencionades les despeses d'inversió següents:

a) Obres de construcció d'equipaments cívics de titularitat municipal.

b) Obres de reforma i adequació dels equipaments cívics de titularitat municipal per adaptar-los a les necessitats degudament justificades.

c) Obres d'adequació i reforma de locals cívics per garantir o millorar el desenvolupament de les activitats destinades al foment del civisme per les entitats privades sense ànim de lucre, de caràcter cívic.

d) Compra de béns immobles amb l'objectiu d'utilitzar-los com a equipaments cívics.

e) Adquisició de mobiliari i altre material inventariable adreçats a equipaments cívics de titularitat municipal o locals cívics d'entitats privades sense ànim de lucre, de caràcter cívic, per garantir o millorar el funcionament dels seus serveis.

f) Redacció i direcció dels projectes d'obres executats a que es refereixen els apartats a), b) i c).

Termini de presentació de sol.licituds: 11 de març de 2010

Consultar les bases senceres

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou