Anna Albareda: “Només un 9% de les entitats disposen d’una àrea específica d’avaluació”

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Autor/a: 
Josep Carbonell
 Font: Jo Szczepanska
La Taula del Tercer Sector de Catalunya i Ivàlua han publicat recentment el document 'Eines per millorar en temps de crisi', un informe diagnòstic sobre l'estat de l'avaluació al tercer sector social.
Anna Albareda, gerent de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Font: Taula del Tercer Sector Social
Anna Albareda, gerent de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Font: Taula del Tercer Sector Social

Anna Albareda: “Només un 9% de les entitats disposen d’una àrea específica d’avaluació”

Autor/a: 
Josep Carbonell
Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

La gerent de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ens parla de l'estat de l'avaluació a les entitats socials.

La Taula del Tercer Sector de Catalunya i Ivàlua han publicat recentment el document 'Eines per millorar en temps de crisi', un informe diagnòstic sobre l'estat de l'avaluació al tercer sector social. Hem parlat amb l'Anna Albareda, gerent de la Taula del Tercer Sector, per conèixer les principals conclusions de l'informe i saber-ne més sobre la importància d'implementar processos d'avaluació a les entitats sense ànim de lucre.

Quan i per quin motiu detecteu la necessitat d’elaborar un diagnòstic sobre l’estat de l’avaluació al Tercer Sector?

Ja el 2016, en el marc del 3r Pla de Suport al Tercer Sector Social, la Taula i el Govern de la Generalitat de Catalunya vam coincidir en la necessitat d’avançar en la millora de l’avaluació dels programes i projectes de les entitats socials.

Des d’aleshores, i durant tots aquests anys, hem anat desenvolupant accions perquè les entitats puguin millorar la capacitat d’avaluació dels seus projectes i programes. Després de 5 anys d’accions, vam veure necessari fer un diagnòstic per saber en quin nivell es troben les entitats i poder enfocar les accions cap a allò que més necessiten.

Per què creieu que és important implementar processos d’avaluació al Tercer Sector?

Les entitats socials compten amb pocs recursos per desenvolupar la seva feina i, malgrat que són molt innovadores en metodologies, processos i accions, sovint no avaluen aquestes innovacions, i, per tant, no poden saber si el que han fet ha estat exitós o si era realment necessari per al col·lectiu que atenen. Les entitats no es paren a avaluar si la feina que fan està basada en una evidència, si la hipòtesi que tenen és suficientment vàlida o si estan segmentant la tasca correctament en l’àmbit del gènere o el col·lectiu.

Implementar processos d’avaluació en l’entitat vol dir aturar-se a pensar si el que s’està fent és, veritablement, el que necessiten les persones i si la manera com s’està fent és la més adequada per a aquestes.

Considereu que la cultura de l’avaluació està prou integrada entre les entitats del Tercer Sector?

Les entitats han avançat molt per integrar la cultura de l’avaluació en els seus processos de treball i en el seu dia a dia però, com comentava abans, disposen de pocs recursos i, com a conseqüència, no sempre és fàcil destinar una persona a avaluar projectes i programes. A banda d’això, encara hi ha entitats a les quals els manca una cultura de l’avaluació.

És per això que des de la Taula i les nostres federacions no deixem de considerar aquest eix d’enfortiment del sector com un dels prioritaris

Segons les dades de l’informe, com s’està incorporant l’avaluació a les entitats?

L’informe assenyala que encara només un 9% de les entitats disposen d’una àrea específica d’avaluació, malgrat que el 40% de les entitats ja fan avaluació dels projectes i compten amb una persona amb formació específica en avaluació. L’informe també assenyala que, en els dos últims anys, és quan s’ha intensificat més la tasca d’avaluació de projectes i que, en general, pràcticament totes les entitats volen refermar les tasques d’avaluació.

Amb quines mancances es troben a l’hora d’avaluar la seva tasca i la dels projectes que desenvolupen?

Les entitats sobretot tenen mancança de formació, d’eines, recursos i habilitats per avaluar i són aquestes mancances les que fan tirar enrere a l’hora d’impulsar l’avaluació de projectes o fer avaluacions incompletes o parcials. És per aquesta raó que ens hem plantejat difondre aquestes eines d’una manera molt pràctica i pedagògica. Volem acostar l’avaluació a les entitats perquè vegin que és abastable.

A grans trets, a quines conclusions arribeu un cop elaborat l’informe?

Sense entrar en els detalls que explica l’informe, podem dir a grans trets que s’ha avançat molt, però que encara queda molt a fer. Veiem que les entitats tenen la percepció que avaluen molt però, en general, estan avaluant una petita part dels seus programes i sovint ho fan de manera no planificada. També detectem que s’avalua fent monitoratge i seguiment d’indicadors, però no es fan avaluacions del disseny ni es generen evidències per a la presa de decisions.

S’ha de poder destinar molts més recursos humans i econòmics a avaluar, de manera integral, tot allò que fem, des del disseny fins a l’impacte a llarg termini.

Què esteu fent i que podeu fer com a Taula del Tercer Sector per donar suport i fomentar la cultura de l’avaluació al sector? Quins són els vostres reptes de futur en aquest àmbit?

Des de la Taula oferim totes les eines que creiem que poden ser útils per a les entitats, des d’informes toolkit, que són de fàcil consulta i molt aplicables a la realitat de cadascuna, fins a seminaris de formació molt pràctics. En els últims anys, també hem fet assessoraments personalitzats a les entitats que ens ho han demanat, amb molt d’èxit.

Quins són els vostres reptes de futur en aquest àmbit?

Des de la Taula continuem reclamant a les Administracions que garanteixin recursos perquè les entitats puguin destinar temps a l’avaluació de programes. Sense recursos no podem planificar ni dissenyar correctament i sense aquesta planificació no podem saber si la nostra tasca ha estat exitosa o si cal modificar algun procés.

Afegeix un comentari nou