Arcàdia i MUT: una escoleta basada en l'arquitectura-joc

Ravalnet
Can Batlló (Perrimoon CC BY 2.0) Font: Perrimoon CC BY 2.0
Can Batlló. Font: Perrimoon (CC BY 2.0)

Arcàdia i MUT: una escoleta basada en l'arquitectura-joc

Ravalnet

Resum: 

Quin paper té l'entorn construït en els processos d'aprenentatge? En quina mesura l'estructura d'un espai condiciona o afavoreix una manera d'aprendre?

Si mirem endarrere i ens preguntem quin record tenim de la nostra escola, sovint ens venen imatges d'espais impersonals, rígids, amb activitats predefinides i barreres que comuniquen una diferència entre el que s'ha de fer per diversió i el que s'ha de fer per obligació.

Arcadia, escola autogestionària, cooperativa i comunitària de Can Batlló

Arcàdia és una escola de metodologia lliure constituïda com a associació, situada a Can Batlló. Aquest centre educatiu autogestionari cooperatiu de Can Batlló busca crear persones autònomes, crítiques i capaces de transformar la societat. És de nova creació i actualment treballa amb infants de 0 a 3 anys. Es preveu que creixi aviat fins als 45 infants. Actualment, es troba instal·lada a l'antiga masia on vivien els amos de la fàbrica, anomenada Pelleria, que es troba just a l'entrada del recinte, una ubicació potencialment estratègica.

Actualment l'escola Arcàdia està creixent i l'espai se li queda petit per desenvolupar tota la seva activitat. Està prevista la construcció d'una nova escola de cara al 2024. Per fer-ho, l'escola es va posar en contacte amb la cooperativa d'arquitectes Lacol, també estretament lligada al col·lectiu de Can Batlló, qui ja va plantejar una primera aproximació de com podria ser en un futur l'escola definitiva.

Mentre aconsegueix els recursos pel projecte final, Arcàdia necessita espais provisionals per infants de 0 a 6 anys per tal de desenvolupar el seu projecte d'escola i seguir creixent. En aquest impàs és on entra MUT, dissenyant i construint un espai temporal on l'escola pugui seguir creixent i desenvolupant el seu model pedagògic.

MUT és un col·lectiu d’estudiants de l’ETSAV (Escola Tècnica d’Arquitectura del Vallès), pertanyent a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) que amb dedicació i motivació s'impliquen en varis projectes d'arquitectura per la vida.

D'una arquitectura-solució, a una arquitectura-joc

Una de les solucions a aquest problema rau en l'arquitectura. Normalment es dissenya des del que es coneix com arquitectura-solució, on s'assumeix la manera de viure de l'usuari, donant per fet un seguit d'activitats i, per tant, no es deixa espai per a allò imprevisible o per a la improvisació.

Una altra opció és el que s'anomena, arquitectura-joc, on s'entén l'espai com una eina que proporciona la capacitat de dur a terme una iniciativa que permet provar, fer-se preguntes, explorar i qüestionar constantment els usos per tal de viure des del procés.

Vol dir conviure amb l'espai des de la potencialitat del joc, sense funcionar únicament en base a un objectiu sinó trobar una arquitectura jugable o un joc habitable.

La proposta d'arquitectura-joc de MUT

El 2020 MUT va començar una col·laboració amb l'Escola Arcàdia. Tal com ens expliquen en aquest video, la seva proposta consisteix en dissenyar un sistema de dispositius autònoms que serveixin de suport per una sèrie de peces intercanviables i filtres de confort. L'autonomia de l'estructura i capacitat d'intercanviar peces donen lloc a una gran diversitat de situacions possibles que fan del projecte un organisme viu adaptable a les necessitats de cada moment.

Per les membres de MUT, l'arquitectura serà sostenible o no serà. Per això aposten pel reciclatge i l'economia circular. L'entorn de Can Batlló ofereix gran quantitat de materials actualment en desús que les integrants del projecte han identificat i catalogat per tal de dona'ls-hi utilitat.

Una de les característiques principals del projecte és la poca quantitat de recursos de què disposen els dos col·lectius. Per això, l'estratègia seguida fins ara ha consistit a reciclar i transformar materials sobrants o en desús d'altres llocs en materials de construcció per aquest projecte. Aquesta mateixa estratègia de reciclatge permet ser més conscients tant del cost econòmic com ambiental de la intervenció.

La força de la gent farà possible el projecte

El Projecte MUT i l'escola Arcàdia han iniciat un crowdfunding per poder finançar la següent actuació: l'adaptació i rehabilitació global de tot l'espai del que disposen per facilitar el bon funcionament de l'escola en el seu dia a dia i permetre'ls créixer i desenvolupar l'activitat correctament.

L'adaptació d'aquest espai a part de donar cabuda a l'escola Arcàdia, permetrà encabir fora d'horaris lectius altres associacions i activitats de caràcter social situades en el barri de Sants, que ara mateix no tenen espai.

Amb un mínim de 1.830 euros i un òptim de 3.705 euros podran portar a terme aquestes actuacions i permetre a l'escoleta Arcàdia respondre a les necessitats de l'entorn.

Afegeix un comentari nou