Beques adreçades a donar suport als estudiants amb discapacitat

Beques adreçades a donar suport als estudiants amb discapacitat

Resum: 

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) obre la 2a edició de les Beques Impuls per a estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona amb discapacitat i/o situació de dependència.

Un dels objectius que guien l’activitat de la FAS és el disseny i gestió de programes que garanteixin la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius que integren la comunitat universitària. Amb aquesta filosofia va néixer el Programa Impuls, adreçat a garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior dels estudiants en situació de dependència.

Una de les mesures que inclou aquest programa són les Beques Impuls, que enguany es convoquen per segona vegada. Els estudiants beneficiaris d’aquestes rebran un ajut econòmic en concepte d’assistència personal durant la jornada acadèmica i/o de mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat i/o dependència, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre.

Bases de la convocatòria

Formulari per fer la sol·licitud

Dotació total: 40.000 euros. En el cas de l’ajut per a cobrir despeses de mobilitat la dotació serà com a màxim de 2.700 euros.

Termini de presentació de sol.licituds: 23 de novembre de 2010

Més informació: fas.piune@uab.cat / 93 581 2697

Afegeix un comentari nou