Claus indispensables per fer una bona avaluació de projectes

Suport Tercer Sector – Fundesplai
 Font: Pixabay
Font: Pixabay
 Font: Pixabay
Font: Pixabay

Claus indispensables per fer una bona avaluació de projectes

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Quins són els punts que les entitats han de tenir especialment en compte en aquesta fase? Us presentem un seguit de recomanacions per millorar la qualitat de les avaluacions i evitar-ne els errors més freqüents.

A partir dels consells i propostes de Núria Camps, directora d'Avaluem, Maria Bruno, responsable del departament d'acció social de Fundesplai, i Xavier Vallvé, membre del Gabinet d'Estudis Socials, us oferim un llistat amb punts a seguir a l'hora d'avaluar els projectes.


1.-Planifiquem l'avaluació i definim clarament els objectius que es persegueixen

La definició de les preguntes és clau: només obtindrem la informació que ens interessa si abans ens hem fet les preguntes que realment ens importa respondre. En aquest sentit, cal establir 'a prior'i quins són els productes que es volen obtenir i, si es una avaluació intermèdia o de continuïtat, les recomanacions operatives per a la fase posterior.

De fet, un dels principals errors vinculats a l’avaluació és precisament la seva manca de planificació. Això porta, en alguns casos, a que les entitats se n'adonin de la necessitat d'avaluar quan és massa tard i no disposen ni d'eines ni recursos per fer-la ni de temps per implementar-la.

2.-Fem de l'avaluació un procés continu

L’avaluació no ha d’estar ubicada al moment final del projecte sinó que ha de ser un procés que acompanyi tot el seu desenvolupament.
Per tant, ha de ser continuada i gradual al llarg de la vida del projecte perquè això permet corregir-ne els errors que es puguin anar detectant; assegurar, més fàcilment, que s'està fent un bon camí per assolir els objectius proposats i introduir a temps, si és el cas, mecanismes correctors.

3.-Prenguem l'avaluació com una eina d'aprenentatge

Més enllà de ser una eina que moltes vegades associem al rendiment de comptes o a la justificació de subvencions, ha de ser una eina d’aprenentatge que contribueixi a "millorar la qualitat, en termes d’eficàcia, eficiència i transparència", segons Maria Bruno. Avaluar permet generar coneixement sobre els mateixos projectes, des del seu disseny, la seva implementació, el seu impacte i, en definitiva, sobre si realment donen resposta a la necessitat que els va originar.
En aquesta línia, es considera que un element clau de l’avaluació és la incorporació dels aprenentatges en el procés de presa de decisions.


4.-Vetllem per la participació de les persones implicades i altres actors

Tinguem en compte tots els actors que hi intervenen a fi que es pugui dur a terme una avaluació participativa que inclogui tant els equips executors del projecte com la població involucrada directament i indirectament.

En aquesta línia, cal també compartir els resultats de l’avaluació amb tots ells i elles, ja que les conclusions i recomanacions seran incorporades per aquests/es en la mesura que constitueixin una millora de les seves oportunitats d’aprenentatge i accés a la presa de decisions.


5.-Apostem per la transparència i la credibilitat

La transparència del procés d’avaluació és fonamental per a la legitimitat i credibilitat dels seus resultats i determina en gran mesura el seu potencial de transformació a futur, segons Núria Camps. Alguns dels factors que contribueixen a la transparència són explicar a les parts implicades la naturalesa i el plantejament del procés d’avaluació, incloent l’abast, propòsit, característiques metodològiques... En aquest sentit, explicitar els punts forts i dèbils del procés aporta credibilitat addicional.

A més, en l’informe d’estudi d’avaluació és important plantejar, de forma clara i entenedora per a les parts implicades, els arguments i anàlisi que porten a les conclusions de l’avaluació. Addicionalment, és interessant que els resultats estiguin disponibles per a la ciutadania tant del nord com del sud.

Cal també tenir en compte que la independència en relació a l’actuació avaluada proveeix imparcialitat als resultats que se n’obtenen i legitimitat i credibilitat a les recomanacions i aprenentatges que se’n deriven.

Afegeix un comentari nou