Els serveis d’assessorament i acompanyament gratuïts, al teu abast

Fundació Pere Tarrés - Transversal
 Font: John Schnobrich
Les consultes en temes jurídics, econòmics i fidcals es resolen en línia, en cap cas de forma presencial. Font: John Schnobrich
 Font: AbsolutVision
L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA, parteix de la base de planificar què es vol fer per solucionar el problema. Font: AbsolutVision

Els serveis d’assessorament i acompanyament gratuïts, al teu abast

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Pretenen orientar a les entitats en la millora de la seva gestió perquè les seves accions tinguin més impacte social i resoldre qüestions concretes del dia a dia.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a les entitats sense ànim de lucre serveis d’acompanyament i serveis d’assessorament gratuïts. L’acompanyament té com a finalitat orientar a les entitats en la millora de la seva gestió perquè les seves accions tinguin més impacte social. Els assessoraments són un servei d’atenció individualitzada per resoldre temes i qüestions més concretes del dia a dia de les entitats, especialment en aspectes jurídics, econòmics i fiscals.

Serveis d’acompanyament

Es tracta d’un servei eficient i de qualitat que es realitza a través de la Fundació Pere Tarrés, organització referent i especialitzada en el sector associatiu. Es poden sol·licitar a través d'aquest formulari. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA, parteix de la base de planificar què es vol fer per solucionar el problema triat, a continuació es desenvolupen les accions necessàries per resoldre’l, i finalment es comproven els resultats i s’actua corregint el pla inicial o la manera de plasmar-se.

Els serveis d’acompanyament compten amb les següents característiques:

 • Els acompanyaments consten d’un mínim de dues sessions de treball i un màxim de cinc en funció del tipus del servei sol·licitat.
 • Cada sessió té una durada de dues hores.
 • Les sessions actualment són per videoconferència però també podran ser presencials a la seu de l’entitat que rep el servei i a la seu que el presta.
 • Per accedir al servei d’acompanyament, s’ha d'enviar les dades de l’entitat.
 • L’entitat s’ha de comprometre per escrit a desplegar les accions i el calendari de treball consensuat.

Tipologies d’acompanyaments

Serveis d’assessorament

Les entitats poden fer ús gratuïtament d’aquests serveis per realitzar consultes puntuals a l’hora de resoldre qüestions vinculades a aspectes jurídics, econòmics i fiscals que no hagin pogut aclarir un cop consultats els recursos publicats al portal web Xarxanet.org. A més, permeten a les entitats poder donar resposta a temes específics derivats del context d’emergència sanitària sorgida arran de la pandèmia de la Covid-19.

Aquests serveis d'assessorament estan gestionats per Suport Tercer Sector, departament de Fundesplai amb més de 30 anys d’experiència en assessorament, gestió i formació a associacions, fundacions i cooperatives no lucratives.

Les característiques dels serveis són les següents:

 • Per a fer la consulta les entitats ompliran un breu formulari.
 • Les consultes es resolen en línia, en cap cas de forma presencial.
 • Un cop emplenat el formulari, l’entitat rep la resposta en un termini màxim de 72 hores.

El servei d’assessorament econòmic ofereix suport en matèries de:

 • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, etc.
 • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
 • Fiscalitat: conèixer les obligacions fiscals, les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, etc.
 • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.

El servei d’assessorament en matèria jurídica ofereix suport en matèries de:

 • Situacions jurídiques: regularitzacions de les situacions legals, documentals i registrals d’acord amb les normatives vigents.
 • Constitució i dissolució d’associacions i fundacions.
 • Confecció, modificació o adaptació d’estatuts.
 • Dret tributari i fiscal.
 • Assessorament legal relatiu al voluntariat de l’entitat.
 • Assessorament laboral relatiu als treballadors i treballadores de l’entitat.
 • Assegurança que cal tenir.
 • Declaració d’utilitat pública.
 • Llei de protecció de dades personals (LOPD).

Afegeix un comentari nou