Entitat, empresa i comunitat local

F Pere Tarrés
 Font: Rafael Edwards
Les empreses i les entitats contribueixen a crear ocupació i riquesa a la zona en què participen. Foto: Rafael Edwards
 Font: Viquipèdia
Les organitzacions han de realitzar accions orientades cap a la comunitat local. Foto: Viquimèdia

Entitat, empresa i comunitat local

F Pere Tarrés

Resum: 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) orienten a les organitzacions a contribuir activament en el desenvolupament del territori.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) orienten a les empreses i entitats a contribuir activament en el desenvolupament del territori en què operen i participen, ja que en dur a terme la seva activitat contribueixen a crear ocupació i riquesa a la zona. Els ODS pretenen una gestió socialment responsable de les organitzacions en la seva relació amb la comunitat local, donant així resposta, de forma particular, a l’Objectiu 10 ‘Reducció de les desigualtats’ i l’11 ‘Ciutats i comunitats sostenibles’.

En termes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), l’objectiu principal de les organitzacions i la gestió de la seva relació amb la comunitat local ha d’estar focalitzada en dirigir accions orientades cap a aquest grup d’interès. Unes accions que, integrades en l’estratègia de la pròpia empresa o entitat, provocaran un impacte positiu i ajudaran en el desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible de la regió.

Beneficis per les organitzacions de la gestió de la relació amb la comunitat local:

 • Gestió de crisis i riscos.
 • Crear i mantenir una ocupació estable.
 • Fomentar la innovació.
 • Accés a nous nínxols de mercat.
 • Enfortiment del teixit econòmic i social del territori.
 • Millora de la transparència en la gestió.
 • Millora de la imatge de l’organització i generar confiança.

Accions de gestió que poden dur a terme les organitzacions en relació amb la comunitat local:

 • Fomentar la contractació local i regional, incloent programes d’integració.
 • Incorporar persones que formin part de col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Formar part d’associacions empresarials de la zona.
 • Establir compromisos orientats a la comunitat local.
 • Participar en esdeveniments socials de la regió on operen.
 • Sensibilitzar a la comunitat sobre la importància de tenir cura de l’entorn.
 • Participar en jornades, conferències i congressos relacionats amb l’RSC.
 • Establir aliances amb associacions per al desenvolupament cultural, ambiental, esportiu o social de la regió.
 • Dissenyar un pla de voluntariat corporatiu per realitzar tasques amb entitats socials de la comunitat local.
 • Millorar les infraestructures del territori on operen.
 • Crear un pla d’acció social dirigit a la comunitat local.

Afegeix un comentari nou