Es busquen persones mentores per al Programa Català de Refugi

F Pere Tarrés
 Font: SebraEsp
Hi poden participar persones de 25 anys o més, d’arreu del territori. Foto: SabraEsp
 Font: Xavi Ariza
Les persones mentores donaran la seva visió de com seguir i se’ls demanarà una crítica constructiva. Foto: Xavi Ariza

Es busquen persones mentores per al Programa Català de Refugi

F Pere Tarrés

Resum: 

Gràcies a la implicació de la ciutadania, es vol afavorir l’autonomia personal, social i laboral de les persones refugiades.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’any 2017 un programa de mentoria amb persones refugiades i demandants de protecció internacional i està fent una crida per a què persones voluntàries en formin part. Un iniciativa que, gràcies a la implicació de la ciutadania, afavoreix l’autonomia personal, social i laboral de les persones refugiades i fomenta la convivència i la interacció entre veïns i veïnes dels municipis de Catalunya.

Hi poden participar persones de 25 anys o més, d’arreu del territori i, en especial, la crida es concentra en les ciutats de Berga, Girona, Granollers, L’Hospitalet, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa. El suport solidari que s’ofereix a les persones refugiades sense referents a les ciutats permet treballar eixos claus en la seva integració com són l’aprenentatge de la llengua, el coneixement i la participació a l’entorn i el seu itinerari professional.

Puc ser-ne jo?

El Programa proposa la relació de mentoria de forma grupal. Per ser mentor/a és necessari organitzar-se en un grup d’acollida d’entre 3 i 5 membres que es coneguin prèviament. Les persones que hi col·laborin de forma voluntària hauran de passar una entrevista personal prèvia, realitzar la formació específica establerta i dedicar de 2 a 4 hores setmanals durant un any a formar part del grup del grup de mentoria establert i a impulsar els objectius acordats. Tindran contacte permanent amb el personal tècnic de seguiment.

I quina seria la meva tasca?

Tan bon punt s’hagi assignat una unitat de convivència de persones refugiades que encaixi amb el perfil del grup, les persones participants donaran suport i aportaran recursos en els diferents àmbits de la vida, proporcionaran experiència per acompanyar i orientaran a la persona mentorada en la cerca de la seva direcció i objectius. També donaran la seva visió de com seguir, ajudaran a establir límits i prioritats i se’ls demanarà una crítica constructiva, posant el focus en el comportament.

La inscripció al programa s’ha de fer a través d’aquest enllaç.

Comentaris

Hola, Jo ja ho he fet anteriorment i no m'importaria repetir l'experiència. Voleu comptar amb mi? Una abraçada!

Ens hem apuntat en 2 ocasions i no ens han comunicat res. De veritat funciona la mentoria aquesta?

Afegeix un comentari nou