Guia de clàusules socials pel Tercer Sector

Guia de clàusules socials pel Tercer Sector

Resum: 

La Taula d'entitats del Tercer Sector ha presentat el llibre: "El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics. Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d'atenció de les persones". Ja es pot llegir en format digital.

El passat 16 de setembre, la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya va presentar una nova eina que vol ser útil per totes aquelles persones i institucions, tant públiques com del Tercer Sector, que volen millorar i garantir la qualitat del seus serveis socials.

En el nou recurs, la guia sobre “clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d’atenció a les persones”, destaca l’essència del Tercer sector. Ho fa mitjançant esquemes, taules i gràfics que proposen indicadors per mesurar els valors que han de formar la base més ferma de les entitats no lucratives. Valors que, en definitiva, marquen la diferència entre les entitats del Tercer sector i altres entitats formades per persones que s’aprofiten del servei a les persones, buscant el lucre propi.

Així doncs, sota el títol principal: “El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics”, a més de planejar tota una sèrie “d’indicadors de valors”, la guia analitza la relació entre l’administració pública i les entitats del Tercer Sector, entenent que aquesta relació permet a la societat civil organitzada atendre i posar-se al servei de les necessitats i problemàtiques que avui en dia conformen part de la realitat social. En conclusió, aquesta eina, a més d’una guia informativa, visualitza i explicita tot allò que enforteix i dota de sentit a les entitats sense afany de lucre que es dediquen als serveis socials i d’atenció a les persones. Podeu accedir a la guia en fomat digital, clicant aquí.

Afegeix un comentari nou