L’empobriment afecta a amplis sectors de la població catalana

 Font:
Font:
 Font:
Font:

L’empobriment afecta a amplis sectors de la població catalana

Resum: 

ECAS inicia la publicació d’un informe periòdic comparatiu de la realitat socioeconòmica a Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió Europea. A la primera edició, els indicadors reflecteixen com la crisi està afectant a tots els racons del país.

Més del 20% de la població catalana es troba en risc de pobresa. Aquesta situació s’agreuja especialment en el cas dels menors de 16 anys, així com a les llars formades per famílies nombroses (3 o més fills), famílies monoparentals i aquelles on viu una persona gran sola.

Els rics són més rics i els pobres més pobres.

A més, s’està produint una escletxa entre les persones assalariades. El nombre de llars que se situen en els trams de renda mitjans s’estan reduint i augmenten tan el nombre de llars amb menys ingressos com d’aquelles que més en tenen. Aquestes circumstàncies estan provocant un augment de les desigualtats entre les classes socials, els rics són més rics i els pobres més pobres.

Aquesta fotografia de la realitat socioeconòmica de Catalunya es basa en els indicadors socials que recull l’informe INSOCAT, una iniciativa de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb l’objectiu de proporcionar a les entitats i agents socials un marc de referència per a l’anàlisi de situació que viu el país.

Periòdicament, la federació publicarà dades i informació sobre la situació social de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa. En concret, el sistema d’ indicadors utilitzat estableix una comparativa de l’estat en què es troba Catalunya en diferents àmbits – com el treball, educació, habitatge, desigualtats i renda o protecció social- en relació a l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Afegeix un comentari nou