La construcció de pau, una mirada universal

Fundació Pere Tarrés - Transversal
 Font: Zaur Ibrahimov
La construcció de pau esdevé clau en la idea d’aconseguir un món sense guerres. Font: Zaur Ibrahimov
 Font: Vasilios Muselimis
En ple segle XXI la conflictivitat en molts indrets del món encara és una evidència. Font: Vasilios Muselimis

La construcció de pau, una mirada universal

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Aquest article proposa un seguit de publicacions que permeten tenir una radiografia de quin és l’estat actual de la defensa dels drets humans en diversos països del món.

La Carta de les Nacions Unides, en el seu preàmbul, estableix que la pau és un valor universal, una condició prèvia i una conseqüència de l’exercici dels drets humans. La seva construcció esdevé clau en la idea d’aconseguir, algun dia, un món sense guerres. Des de l'Escola de Cultura de Pau s’entén per construcció de pau el conjunt de mesures, plantejaments i etapes necessàries encaminades a transformar els conflictes violents en relacions més pacífiques i sostenibles.

En ple segle XXI, però, la conflictivitat en molts indrets del món encara és una evidència i són moltes les persones que viuen enmig d’un conflicte polític, social o ambiental. Tot seguit es proposen un seguit de publicacions que permeten tenir una radiografia de quin és l’estat actual de la defensa dels drets humans en diversos països del món. S’examinen causes, es mostren les conseqüències i també es proposen possibles solucions a la sortida de l’enfrontament.

Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats

Publicat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau l’any 2019, aquest informe aborda la construcció de pau a les ciutats per fer diverses aportacions i propostes alternatives a l'actual model securitari. La recerca dona peu a una proposta d’Agenda de Pau a les Ciutats a partir d’una anàlisi prèvia de les violències urbanes i les seves diferents tipologies i afectacions sobre les vides i cossos de totes les habitants de les ciutats arreu.

Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

L’Escola de Cultura de Pau publicava aquest informe el 2021, un anuari que analitza l'estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de tres eixos: conflictes armats, tensions, i gènere, pau i seguretat. Analitza els fets més rellevants dels darrers temps i parla de les conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món. Ofereix una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements de risc de cara al futur.

Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina

Aquesta guia ha estat liderada per l’Associació Hèlia i pretén oferir una aproximació a l'estat de la resolució 1325 sobre Dones, Pau i Seguretat a Palestina, concretament vol implicar a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia de drets sexuals i reproductius de les dones palestines a Hebron, Qalqilia i Tubes. Aborda qüestions com la seva acollida i implementació en territori palestí i els reptes i límits amb els quals es troba.

La violencia sexual en Colombia, mujeres víctimas y constructoras de paz

Aquest informe, fruit d'un projecte d’investigació de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, pretén ser una eina per promoure la garantia dels drets de les víctimes de violència sexual, així com la seva participació en el procés de pau de Colòmbia, donant veu i visibilitat a les seves iniciatives. Proposa aportacions i recomanacions que contribueixin a la incorporació de l'enfocament de gènere en el sistema i promou la garantia i satisfacció dels drets de les víctimes de violència sexual.

Afegeix un comentari nou