Les dones sense llar a Barcelona, invisibles i doblement vulnerables

F Pere Tarrés
ASSÍS Centre d’Acollida treballa per garantir els drets de les persones sense llar Font: ASSÍS Centre d’Acollida
ASSÍS Centre d’Acollida treballa per garantir els drets de les persones sense llar Font: ASSÍS Centre d’Acollida

Les dones sense llar a Barcelona, invisibles i doblement vulnerables

F Pere Tarrés

Resum: 

La manca d’accés a un habitatge digne, la violència de gènere i un mercat laboral desigual, principals causes del sensellarisme femení, segons la memòria anual 2018 d’ASSÍS Centre d’Acollida.

Un 12% de les persones que dormen als carrers de Barcelona són dones. Així ho constata el Recompte realitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL), de la qual ASSÍS Centre d’Acollida en forma part. En concret, 117 dones pernocten als carrers de la capital catalana cada nit com a conseqüència de la manca d’habitatge digne, d’un mercat desigual laboral i de la violència masclista.

ASSÍS Centre d’Acollida treballa per garantir els drets de les persones sense llar. Segons es desprèn de la memòria anual 2018, durant el darrer any, l’entitat ha ofert atenció a 1.687 persones i el número de dones ateses ha incrementat del 9% al 13% respecte l’any anterior.

Les dones que viuen als carrers de Barcelona es troben en una situació de doble vulnerabilitat: la de trobar-se sense habitatge i la d'estar exposades a la violència física i emocional.

Durant la jornada ‘Pobresa i Sensellarisme en clau de Gènere’, organitzada per ASSÍS al mes d’octubre de 2018, es va posar en relleu el fenomen del sensellarisme femení, analitzant les dades de l’estudi ‘Situación, necesidades y procesos de cambio de las mujeres en situación de sin hogar’ on es destacava que: el 52% de les dones en situació de sense llar han patit violència física en edat adulta, el 32% han estat víctimes d’agressions sexuals, el 56,5% de violència de gènere per part de la seva parella i el 48% han intentat suïcidar-se.

Jesús Ruiz, director d’ASSÍS Centre d’Acollida afirma que “Les dones que arriben a una situació de carrer ho fan en pitjors condicions que els homes” i situa com a causes principals d’aquesta situació “les separacions i les situacions de violència de gènere”. Concretament, de les dones enquestades per l’entitat, un 33% explica que viu al carrer degut a una ruptura o separació i el 17% ho fa a l'haver estat víctima d’agressions per part de la seva parella.

El projecte ‘Dones amb Llar’

ASSÍS té en marxa ‘Dones amb Llar’, un projecte que pretén oferir allotjament i atenció integral a dones sense llar. L’objectiu és incrementar les 35 places actuals d’ASSÍS Llars, el programa d’habitatge de l’entitat, que durant el 2018 ha proporcionat 10.921 nits d’allotjament a 36 persones.

Tot i que el perfil de la persona atesa per l’entitat és el d’un home de nacionalitat espanyola, d’entre 46 i 60 anys, solter, i que ha arribat a viure al carrer degut a la pèrdua de la feina, des de l’entitat, es treballa per oferir també una atenció integral des d’una perspectiva de gènere en tots els seus programes.

Afegeix un comentari nou