Pobresa: augment de necessitats i disminució de recursos

F Pere Tarrés
 Font: Aliança Pobresa Energètica
Un 8,8% de les llarts catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. Foto: APECat
 Font: Joan Luzzatti
La taxa AROPE té en compte els indicadors pobresa, privació de material i baixa intensitat de treball. Foto: Pobresa Zero

Pobresa: augment de necessitats i disminució de recursos

F Pere Tarrés

Resum: 

La taxa de risc de pobresa es va situar en 21,3% el 2018, la qual cosa significa un augment d’1,3 punts respecte a l’any anterior.

El nivell d’ingrés mínim necessari per adquirir un nivell de vida adequat va tornar a pujar l’any 2018, situant el llindar de risc de pobresa en 10.981 euros en llars formades per una sola persona, un 8,8% superior al 2017. Això es desprèn de l’Enquesta de condicions de vida 2018 publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que també posa de manifest com la taxa de risc de pobresa es va situar en 21,3%, la qual cosa significa un augment d’1,3 punts respecte a l’any anterior.

Així doncs, malgrat que els ingressos mitjans nets anuals de catalans i catalanes el 2017 van ser de 32.763 euros per llar, un 4,9% més en relació amb l’any anterior, les dades evidencien com les necessitats augmenten a un ritme major als ingressos que obtenen les famílies. En aquesta línia, les llars que van incrementar la propensió a situacions de pobresa foren les d’una persona adulta amb un/a o més fills/es dependents (42,9%) i les unipersonals (26,7%).

Dones i infants, més vulnerables

L’Enquesta mostra que, per sexe, l’any 2018 el risc de pobresa va tenir major incidència entre les dones (24,1%) que entre els homes (18,4%). Per edats, la taxa de risc de pobresa més elevada va ser la de joves, adolescents i infants menors de 16 anys amb un 28,0% i, tot i que minsament, és l'única que disminueix en relació amb l'any anterior, concretament 0,5 punts. En tercer lloc es trobaria la de les persones de 16 a 64 anys, amb un 20,2% i, en quarta posició, la de les persones més grans de 65 anys (19,2%).

La privació de material, un altra dada preocupant

L’any 2018, la taxa AROPE, que té en compte els indicadors pobresa, privació de material i baixa intensitat de treball, es va situar en un 24,7%, nou dècimes per sobre del 2017. Aquest increment d’un any a l’altre s’ha d’atribuir a l’augment d’un 1,3% de la taxa de risc de pobresa i a l’increment de la proporció de la població en situació de privació material severa, que va passar del 5,0% l’any 2017 al 6,5% el 2018. En canvi, el percentatge de llars amb baixa intensitat de treball va disminuir en relació amb l’any anterior (del 8,8% al 5,8%).

Dificultats per arribar a final de mes

Pel que fa a la població segons la dificultat per arribar a final de mes l’any 2018, el 8,5% ho aconseguia amb molta dificultat, el 16,1% amb dificultat i el 28,1% amb una certa dificultat, fet que representa el 52,7% del conjunt, un 3,1% per sobre de l’any 2017. En relació a les privacions més freqüents, la dada més preocupant és el fet que les llars amb la impossibilitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada ha passat del 6,3% l’any 2017 al 8,8% del 2018.

Afegeix un comentari nou