Subvencions per entitats: contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Subvencions per entitats: contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

F Pere Tarrés

Resum: 

El SOC, organisme adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, obre convocatòria de subvencions per entitats, destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Quins són els objectius de la convocatòria?

  1. Incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació.
  2. Millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.
  3. Permetre a les entitats contractar professionals durant 6 mesos i encarar alguns dels reptes del sector.

A qui va destinada la convocatòria?

Les persones que es contractin hauran de complir necessàriament totes les següents condicions:

  • Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que tinguin entre 18 i 29 anys.
  • Joves inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Joves que acreditin la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Qui es beneficia de la subvenció?

El col·lectiu beneficiari són les entitats sense finalitat de lucre amb centre de treball a Catalunya, que com a mínim tinguin 1 treballador/a contractat/da.

La relació laboral consistirà en contractes laborals en pràctiques d'una durada de 6 mesos al 100% de la jornada. Com a molt tard, els contractes hauran de començar el 15 de novembre de 2016.

Cada entitat beneficiària només podrà realitzar un màxim de 10 contractes, i tampoc podrà superar el 50% de la seva plantilla, prenent com a referència la mitjana dels darrers 12 mesos.

Seran les mateixes entitats les encarregades de cercar i seleccionar les persones joves a contractar garantint que compleixen els requisits de la convocatòria.

Pressupost de la convocatòria

El pressupost destinat a aquesta convocatoria és de 5.5000.000€ i està vinculat al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

L'import de la convocatòria permet subvencionar un màxim total de 500 contractes laborals en pràctiques a entitats sense finalitat de lucre de Catalunya. Per cada contracte, doncs, s'atorgarà un import de 11.000 €.

Terminis

El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és del 5 d’agost al 15 de setembre (ambdós inclosos), i caldrà indicar el nombre de contractes laborals en pràctiques que es vol subscriure.

La sol·licitud està disponible al portal “Tràmits” de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a la web del SOC.

Més informació

Bases de la convocatòria

Convocatòria 2016

Afegeix un comentari nou